Dellewal, reactie SOS aan gemeente Terschelling

Door Gerard Muiser op ma, 01/07/2019 - 11:08

Inspraak Raadscommissie 25 juni. Onderwerp: Baai Dellewal.

 

Geachte Raadsleden, College en alle aanwezigen.

Hierbij de inspraak van SOS omtrent het voorliggende Voorontwerp en Bestemmings- en Beeldkwaliteitsplan Dellewal e.o. Voorzitter, ik houd het kort. SOS heeft haar reactie reeds uitgebreid per brief met datum 10 april schriftelijk gegeven. Ik hoop wel, geachte raadsleden, dat U allen terdege kennis heeft genomen van onze brief, tezamen met de bijbehorende bijlage. En het geschrevene vervolgens ook meeneemt in Uw eindoordeel. Mocht U deze brief zijn kwijtgeraakt of niet meer kunnen vinden, dan is alles zo na te lezen op de website van SOS. Dit geldt dus ook voor de aanwezigen en de luisteraars.

Voorzitter, ik wil nu enkele onderwerpen van dit omvangrijke dossier puntsgewijs aanstippen.

1. SOS vindt het geen uiting van deugdelijk bestuur als de stukken over zo’n belangrijk onderwerp minder dan een week voor de vergadering aan belanghebbenden beschikbaar worden gesteld. En dat ook nog eens precies in de week van Oerol; de drukste week van het jaar.

2. SOS is niet in staat op zo’n korte termijn een goede analyse te maken en overleg te voeren over een inspraakbijdrage. Of is dit precies de bedoeling van het College ?

3. SOS vraagt zich af of de Gemeente bij het onderwerp Dellewal instaat of uitgaat van het belang van het eiland Terschelling. En nu bedoel ik de voorgenomen appartementenbouw op het terrein van de voormalige dancing. Of prevaleert hier alleen het eigen belang, gezien de grondpositie en het financiële belang van de Gemeente ?

4. SOS vindt het bestuursrechtelijk ondermaats dat deugdelijke initiatieven vanuit de bevolking en eilandgasten – en dan doel ik op de Stichting Baai Dellewal – en dat er zowel ambtelijk, bestuurlijk als ook politiek niets meer mee wordt gedaan.

5. SOS adviseert de raadscommissie dit agenda punt van de agenda te halen en na de zomer weer op de agenda te plaatsen. Dat is publiekrechtelijk zuiverder.

Voorzitter, ik zei het al – ik houd het kort. De avond is nog lang en er zal ongetwijfeld vanavond nog heel wat discussie volgen over dit onderwerp.

Ik dank u wel.