Inspraak SOS in raadscommissie 3 april 2018 over het B&Y-terrein

Door SOS op wo, 04/04/2018 - 12:52
West-Terschelling, B&Y-terrein. Augustus 2015. Foto Piet Zumkehr

West-Terschelling, B&Y-terrein. Augustus 2015. Foto Piet Zumkehr

Vanuit SOS  kort het volgende in dit lange dossier.
Vijf minuten inspraak over dit voor Terschelling uiterst belangrijke dossier is natuurlijk erg weinig.  
Bovendien was de ‘levertijd’ van de Zienswijzen-nota wel erg kort om vanuit het SOS-bestuur daar een gedegen reactie op te kunnen geven.  
En dat geldt ook voor de kersverse raadsleden.  Vandaar dat het SOS-bestuur er voor pleit dit zware onderwerp nu van de agenda te halen.  Ondertussen kan dan nadere dialoog plaats vinden.
Het alternatief is onder het dictaat van Segesta doorgaan en de zaak vervolgens voor de Raad van State verder uit te vechten.
SOS wil daar nog aan toevoegen dat er voor het B&Y terrein nog een andere procedure loopt bij de Rechtbank Noord-Nederland.  Daarbij is de ecologische toets een zeer belangrijk geschilpunt. En in deze zaak is ook nog beroep mogelijk bij de Raad van State. De uitkomst van die procedure acht SOS van groot belang bij het onderhavige bouwplan. Vandaar het advies om de behandeling uit te stellen vanwege:
1.    De kersverse raadsleden.
2.    De korte reactie- en inspraaktijd.
3.    De uitkomst van de procedure over de vijf bedrijfsloodsen.

Voorzitter, dit was het.
Ik dank u allen voor Uw aandacht.

Jaap Smit, secretaris SOS.