Kwartaaljournaal december 2017

Door SOS op ma, 25/12/2017 - 14:00

Kwartaaljournaal augustus tot en met november 2017.

De cranberryplukkers hadden dit jaar weinig te doen, want er waren simpelweg niet veel bessen te vinden. Als oorzaak kunnen we de droogte aanwijzen. Cranberries staan graag met de pootjes in het water. En ook kan een kleine nachtvorst de genadeklap betekenen voor de bloempjes, als ze in bloei staan. Zo hier en daar was nog wel een enkele cranberry te vinden, maar de echte "beikezoeker" wil graag ritsen met de bak en dat was er dit jaar nauwelijks bij. De laatste jaren kenden echter wel een uitbundige oogst, dus als het eens een jaar overslaat, is dan ook niet zo heel erg. Na dit verhaaltje over cranberries ga ik beginnen aan dat waar dit stukje voor bedoeld is: een overzicht van de bestuursactiviteiten in de afgelopen maanden.

Op 13 juli maakten we met behulp van een hoogwerker de Sjouw (tijdbal) in Hoorn weer geheel bedrijfsklaar voor de zomer. Hierna verliep deze maand rustig. 

Op 17 augustus verschenen we voor de Commissie voor Advies en Bezwaar. We hadden namelijk bezwaar gemaakt tegen het verbranden van snoeiafval nabij camping De Kooi. Maar verder verliep ook deze maand rustig.

Op 1 september waren we aanwezig bij de opening van het pas gerestaureerde en uitgebreide museum 't Behouden Huys te West-Terschelling.

Op 5 september zit de vakantie voor de raadsleden erop en beginnen we met een raadscommissievergadering. Als onderwerpen worden behandeld: het ontwerp-bestemmingsplan voor het voormalige B&Y-terrein. En ook komt de startnotitie Masterplan Haven aan de orde. 

Op 8 september zijn we aanwezig bij de jaarvergadering van de Stichting Natuurherstel Baai Dellewal.

Op 12 september zijn we aanwezig bij een raadscommissievergadering. Aan de orde  komen de uitbreiding van fietsenverhuur Zeelen aan de Willem Barentszkade te West. Vervolgens staat het ontwerp-bestemmingsplan Paviljoen de Walvis op de agenda. De panden Lies 57 en Willem Barentszkade 21 worden onder de loep genomen. En als laatste staat de Coördinatieregeling voor het Badhotel te Midsland aan Zee op de agenda.

Op 14 september staan we met een kraam op de Beestemerk te Midsland en we hebben het druk om iedere belangstellende te woord te staan. Helaas regende het 's middags dermate hard dat het geen zin had om nog verder door te gaan. Er was niemand meer op straat, maar de horecagelegenheden deden goede zaken.

Op 15 september hielden we onze jaarlijkse algemene donateursbijeenkomst.

Op 21 september vond een extra vergadering van de BeheersOverlegGroep (BOG) plaats. Hier vertelde Staatsbosbeheer over de plannen om meer duin te laten verstuiven en enkele valleien af te plaggen en natter te maken.

Op 26 september vindt een raadsvergadering plaats. De raad beslist dat het plan B&Y-terrein ter inzage kan worden gelegd. Hetzelfde geldt ook voor het Masterplan Havengebied. De Coördinatieregeling voor het Badhotel te Midsland aan Zee wordt aangenomen. De plannen van dhr. Zeelen om zijn fietsenverhuur uit te breiden wordt niet aangenomen, omdat een raadslid afwezig was en de stemmen staakten.

Op 3 oktober vindt weer een raadscommissievergadering plaats. De Woonvisie kan naar de inspraak en naar een Uitvoeringsprogramma, zo beslist de raad. Verder wordt de Begroting 2018 doorgenomen. De toeristenbelasting gaat in het jaar 2018 naar € 1,65 per nacht.

Op 11 oktober voeren we overleg met Wethouder Hoekstra omtrent de vergunningverlening aan Camping de Kooi om snoeiafval te verbranden.

Op 13 oktober komt het algemeen bestuur van SOS ter vegadering bijeen.

Op 17 oktober vindt en raadsvergadering plaats. De vergadering is kort omdat een aantal punten worden uitgesteld. Dit omdat de raad meer informatie wenst en nieuwe feiten naar voren zijn gekomen. Alleen de Woonvisie wordt besproken.

Op 31 oktober vindt wederom een raadsvergadering plaats. De begroting voor het jaar 2018 wordt aangenomen. En ook worden de toeristenbelasting, de watertoeristenbelasting en de forensenbelasting aangenomen. De nieuwbouw met onderkeldering van een fietsenverhuurder aan de Willem Barentszkade komt nogmaals aan de orde. De raad is voltallig aanwezig en het plan wordt met nipte meerderheid aangenomen.

Op 1 november geeft de Stichting Natuurgolfbaan Terschelling, tezamen met Staatsbosbeheer uitleg in het veld over de beoogde aanleg van een 9-holes golfbaan in het bosgebied te West.

Op 2 november zijn we aanwwezig bij een vergadering van de BeheersOverlegGroep (BOG). Hierbij zijn altijd aanwezig: provincie Friesland, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, gemeente Terschelling, Waterschap, samen met vertegenwoordigers uit de buurtschappen en (natuur-)verenigingen, etc.

Op 7 november vindt een raadscommissievergadering plaats. Het Heart Break strandpaviljoen mag uitbreiden van de raad. Verder wordt gesproken over een parapluherziening betreffende parkeernormen. Er is een correctie op de Begroting 2018. En de raad besteedt veel tijd aan het Ondernemersfonds. Dit fonds is niet alleen bedoeld voor promotie van ons eiland, maar kan ook dienen voor financiering van bijvoorbeeld bloembakken, sinterklaasintocht, kerstverlichting, etc.

Op 8 november participeren we in een Atelierdag over de veiligheid van de Willem Barentszkade.

Op 14 november zijn we aanwezig bij 'Et er oer Ha'in het gemeentehuis. De uitbreiding van de TIgerstelling wordt besproken, evenals de parkeerproblemen die zullen ontstaan als de nieuwe Coöp in Midsland de deuren opent. En in het dorp Hoorn wil een boer een woonhuis bouwen op agrarische grond.

Op 15 november maken we kennis met het Recreatieplatfoprm.

Jaap Smit Secretaris SOS.

Bron: De Miedbringer, jaargang 56, december 2017. 1712-200. pag. 13-15.