Kwartaaljournaal december 2016

Door SOS op do, 15/12/2016 - 15:00

Kwartaaljournaal december 2016.

De afgelopen zomer hebben we kunnen genieten van een mooie zomer die werd gevolgd door een nog mooiere nazomer. Tot begin november bleven de temperaturen op een aangenaam niveau en veel regen is er niet gevallen. Vooral het duingebied was daardoor erg droog. Ook nu staat er nog bijzonder weinig water in de duinen. 

Tijdens de pluk van de cranberries was dit echter aangenaam. Ik kan me jaren herinneren dat je met dikke truien aan en op laarzen met regenbroek aan de bessen moest plukken. Dit jaar kon het, bij wijze van spreken, in een T-shirtje en op sokken. Overigens was de cranberry-oogst dit jaar uitbundig. Er bleef voor iedereen meer dan genoeg over voor de napluk. 

Ik ga maar gauw beginnen aan waar dit stukje voor bedoeld is: een overzicht van de activiteiten van de bestuursleden van SOS van de afgelopen periode.

In de maanden juli en augustus wordt vakantie gevierd, en hoewel we wel waakzaam zijn, hoeven we toch gedurende die maanden nergens heen. Lekker rustig dus. Maar in de maand september gaat het weer los.

Op 1 september is er een inloopmiddag van Rijkswaterstaat en krijgen we informatie over de primaire watekering op ons eiland. Populair gezegd betekent dit: waar we in het duingebied het zeewater gaan tegenhouden om droge voeten te houden. Er zijn zo hier en daar wat lage plekken en om die op hoogte te brengen is ca. 13.000 kubieke meter zand nodig.

Op 5 september waren we aanwezig bij een raadscommissievergadering. Op de agenda stond o.a. het beheer en onderhoud van de veerhaven. Verder kwam het herstelbesluit van hotel 'De Holland' aan de orde. Dit na uitspraak van de Raad van State. Ook kwam het probleem van de primaire waterkering ter sprake. Het probleem is dat het dorp West-Terschelling 'buitendijks' ligt en ook zal blijven. Voor bewoners van huizen (aan de WB-kade) die na een extreem hoog tij waterschade zouden lijden, wil men een schadefonds in het leven roepen.

Op 6 september gaat de raadscommissievergadering verder. Aan de orde komt de bouw van twee zomerwoningen die niet voldoen aan de eisen van welstand. En er wordt gesproken over de bouw van een zomerwoning op een perceel met agrarische bestemming.

Op 8 september staan we met een kraam op de 'Beestemerk' in Midsland voor promotie en naamsbekendheid. Dat levert ons altijd weer nieuwe donateurs op.

Op 16 september houden we onze Algemene Donateursbijeenkomst.

Op 27 september zijn we aanwezig bij een gemeeteraadsvergadering. Men besluit dat de veerhaven in bezit moet blijven van Rijkswaterstaat. De planvorming rond hotel 'De Holland' zal opnieuw in de raad behandeld gaan worden. De nieuwe eigenaar is nog bezig met ideeën. Ook wordt weer gesproken over het dorp West-Terschelling, omdat het geen bescherming geniet bij extreem hoge waterstanden. De raad vindt dat een koperen dak op een zomerhuis niet kan op ons eiland. En de bouw van een zomerwoning op een agrarische bestemming gaat ook niet door.

Op 3 oktober zijn we aanwezig bij een raadscommissievergadering. Deze vergadering staat in het teken van de Begroting voor het jaar 2017. Daarbij komt de Tonnenloods ter sprake en men voorziet dat het CNL er in 2018 in ondergebracht kan worden. Het contract van het zwembad loopt eind van dit jaar af. Verder valt hierover geen nieuws te horen. De raad spreekt ook de bezorgdheid uit over de vele storingen die de Reststoffen Energiecentrale te Harlingen ondervindt. Vanaf ons eiland kunnen we die centrale duidelijk zien staan, dus mogen we ons er best zorgen over maken, zo vindt de raad.

Op 4 oktober praat de raad verder in een commissievergadering en staat het B&Y-terrein op de agenda. Het bestemmingsplan staat op dit moment de bouw van bedrijfsloodsen toe. De raad vindt nu dat huizenbouw op deze locatie ook mogelijk moet zijn. Met deze beslissing wordt de verwarring alleen maar groter en speelt de projectontwikkelaar Segesta wel heel erg in de kaart

Op 7 oktober vindt de jaarvergadering plaats van de Stichting Baai Dellewal, waarbij wij ook aanwezig zijn.

Op 18 oktober zijn we in het gemeentehuis bij: "Het er over hevwe/ et er oer ha". De plannen om een droogschuur voor hout op te richten worden besproken. Deze schuur zou moeten komen op Halfweg ten zuiden van de hoofdweg. Per jaar zou er 800 ton hout (1000 kuub) verwerkt moeten worden. Dit is een flinke hoeveelheid, temeer nu we weten dat Staatsbosbeheer de bossen niet meer gaat dunnen, omdat dit simpelweg te duur is geworden.

Op 21 oktober zijn we bij de velddag op de Grië. We kunnen eerst, gezeten in een "Op e Riid"-wagen, het hele veld in ogenschouw nemen. Daarna wordt de nodige informatie verstrekt over het herstelplan.

Op 24 oktober vindt een extra raadscommissievergadering plaats waarin de ontstane situatie ter sprake komt van de Manege te Hoorn. Manege-activiteiten vinden er al lang niet meer plaats en de eigenaar heeft heel andere plannen: van een recreatief activiteitencentrum tot een hotel met 40 kamers aan toe.

Op 25 oktober staat de Manege in een raadsvergadering op de agenda. De raad besluit dat de manege gewoon blijft zoals het staat omschreven in het bestemmingsplan, te weten: manege. In deze vergadering wordt gesproken over de Begroting 2017, waarbij ook het eigendom en onderhoud van het zwembad ter sprake komt. Verder beslist te raad dat er recreatieve appartementen en woningen gebouwd mogen gaan worden op het B&Y-terrein. De nokhoogte aan het Groene Strand zal 11 meter boven huidig maaiveld bedragen en aan de Zwarte Weg mag de nokhoogte 10 meter hoog zijn. Deze beslissing wordt direct al omstreden genoemd door alle belanghebbenden. Tot slot beslist de raad dat het Strandpaviljoen Kaap Hoorn, aan het einde van de Badweg te Hoorn, nieuwbouw mag plegen.

Op 26 oktober zijn we in de Driemaster aanwezig om te komen tot een beleid om terrassen te plaatsen op ons eiland. Dit betreft voornamelijk de Torenstraat en de Boomstraat te West, en de Oosterburen te Midsland.

Op 1 november gaan we naar de Rechtbank te Groningen. Behandeld wordt de voorgenomen bouw van bedrijfsloodsen op het B&Y-terrein. Op deze dag vindt ook een raadscommissievergadering plaats. Omdat we in Nederland een Dierenwelzijnswet kennen staat op de agenda dat in de polder schuilgelegenheid voor dieren van hobbyboeren moet komen. Deze schuilhokken mogen maximaal drie meter hoog zijn met een oppervlak  van max. 30 mª. Het gaat dus voornamelijk om paarden, schapen en geiten. Vervolgens komt de bouw van een woning met bedrijfsloods in de Zelfpluktuin te Hoorn ter sprake. Het bestemmingsplan verzet zich er tegen, maar de politiek staat er welwillend tegenover, zo merken we. Als laatste staat de aanleg van een zonneweide te Hee op de agenda. Hier kan natuurlijk niemand op tegen zijn. Men denkt in totaal ca. 20 ha. aan zonneweiden nodig te hebben om energieneutraal te worden.

Op 5 november gaat de voorzitter naar de 'Friesedorpentop'.

Op 10 november zijn we aanwezig in het gemeentehuis bij een Beheersoverleggroep-vergadering (BOG).

En op 11 november komt het algemeen bestuur van SOS voor vergadering bijeen in het 'Ons Huis' te Hoorn.

Jaap Smit. Secretaris SOS.

Bron: Miedbringer jaargang 55, december 2016, 1612-197. pag. 13 - 18.

 

 

 

 

.