Actuele onderwerpen december 2013: Planontwikkeling B&Y-terrein en Betonningsloods

Door SOS op zo, 01/12/2013 - 15:00

Het gonst op het eiland dat er iets bijzonders in de Tonnenloods op West gerealiseerd zal gaan worden. Dat zou een mooie invulling kunnen zijn voor een markant gebouw op een markante plaats aan de haven. SOS is benieuwd naar de plannen. Over het B&Y-terrein is op dit moment weinig nieuws te melden. Rond eigenaar en projectontwikkelaar Segesta is het stil. De gemeenteraad zou ten einde raad zelf met een Beeldambitieplan komen. Daarop is het wachten. SOS is niet op voorhand tegen projectontwikkelaars, zij kunnen iets wat de gemeente niet kan. Maar ze moeten wel opereren binnen vooraf opgestelde kaders van de gemeente/gemeenschap en onder regie van de gemeente. Anders liever geen projectontwikkelaars op Terschelling.

De Miedbringer 52, december 2013, pag. 13.