Actuele onderwerpen augustus 2012: Groene Strand/B&Y-terrein

Door SOS op wo, 01/08/2012 - 14:52

SOS ontkomt er niet aan nú al een reactie te geven op nog niet officiële plannen van projectontwikkelaar Segesta voor het sloopterrein B&Y in West, grenzend aan paviljoen De Walvis. Deze plannen zijn door Segesta gepresenteerd aan de gemeenteraad, vervolgens informeel bekend geworden bij de burgers van Terschelling en door hen in aangepaste vorm op een speciale website van strandpaviljoen De Walvis geplaatst met bouwhoogten in relatie tot de omgeving ('KPN"-gebouw hoogte). Het gaat om een wezenlijk bouwfront en een behoorlijke bouwdichtheid. Via Twitter en email zijn er ruim 7700 adhesiebetuigingen uit het hele land binnengekomen, op een enkeling na tégen de Segesta-plannen voor 40 appartementen op díe plaats met díe bouwhoogten. Niet duidelijk is wat de 'status' is van het Segesta-plan. Is het een eerste locatiestudie met praatschets hoe het desolate sloopterrein ingevuld zou kúnnen worden? Of is hier Segesta's 'wil is wet'? Immers Segesta is - naar men zegt - de eigenaar van het sloopterrein. Wel is duidelijk dat het géén gemeentelijk plan is waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. Die gaat in dit - nog te doorlopen - proces alleen over het bestemmingsplan en de welstandseisen. Naast de 'status' van het plan moet dus ook hier de 'rolverdeling' in de gaten worden gehouden. Het standpunt van SOS, zoals dat kenbaar is gemaakt aan De Walvis op hun website is als volgt. Stichting Ons Schellingerland staat voor behoud van het eilander eigene. Nieuwe ontwikkelingen moeten zorgvuldig worden ingepast, naar plaats, schaal en waarde. Dit geldt zeker voor de kwetsbare locatie Groene Strand/West, de eerste aanblik op ons eiland bij aankomst met de boot. Een zorgvuldige inpassing en regie is noodzakelijk. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor de  zichtlocatie Dellewal, 'onze' baai. Eb en vloed zullen nog vaak door het Schuitengat gaan voordat er een breed gedragen plan voor het Groene Strand/B&Y op tafel ligt. Gelukkig ligt er nu nog maar een eerste schets op tafel, al bescheidener dan een eerder plan (van Segesta). SOS bestaat dit jubileumjaar 50 jaar, en is opgericht om aantasting van Terschelling, ondermeer door grootschalige bouw, te voorkomen. De menselijke maat is hét eilander kenmerk.

De Miedbringer, 51, augustus 2013, pagina 11 - 14.

Zie ook www.helpterschelling.nl