zeevaart

Kiel en/of koel

Door SOS op ma, 01/06/1992 - 18:00

Uit de Journalen van Gossen Jort Smit

In de Miedbringer van maart 1992 worden de annalen van Gossen Jort Smit uit de tweede helft van de negentiende eeuw vermeld. In dat verslag is sprake van de gewichtsmaten "kiel" en "koel".  In de Miedbringer van juni 1992 geven vier lezers als reactie op het artikel uitleg over deze begrippen.