Uitgebreide zienswijze SOS omtrent Dellewal

Brief aan de raad met de Zienswijze van SOS op planvorming Dellewal

Door Gerard Muiser op do, 14/05/2020 - 08:28

Zienswijze SOS op planvorming Dellewal

In een brief aan de raad wordt de zienswijze van SOS op de planvorming rond Dellewal toegelicht.  De conclusie van SOS is, dat in het voortraject niet alle ruimtelijke en financiële varianten voor Dellewal deugdelijk en transparant zijn ingebracht en afgewogen. De uitgebreide toelichting vindt u in de brief.