Staat van baten en lasten

Staat van lasten en baten

Door Gerard Muiser op do, 22/08/2019 - 10:02

De staat van lasten en baten, die tijdens de jaarlijkse donateursvergadering in september ter tafel komt:

 

Stichting Ons Schellingerland Begroting 2020

STAAT VAN LASTEN EN BATEN                       Begroting Realisatie Begroting Begroting

                                                                            2018          2018        2019        2020

BESTUURSKOSTEN

Vergaderkosten dgl./alg.bestuur                         € 150           € -          € 165       € 165