landschap

Reactie SOS over zonnedak werkhaven West-Terschelling

Door SOS op di, 07/02/2017 - 23:16

Op 7 februari jl. werd in de raadscommissie het plan voor het oprichten van een zonnedak, een dak met zonnepanelen, op een deel van de werkhaven van West-Terschelling behandeld. Als gevolg van de commotie die bij omwonenden van de Burgemeester van Heusdenweg is ontstaan, werd het onderwerp tijdens de vergadering van de agenda gehaald. Aanwezigen in de raadszaal kregen echter wel de mogelijkheid over het plan in te spreken. Hilmar Schurink sprak in namens SOS. De inhoud van het pleidooi is hier te lezen.

Mondriaankwelder naar het gebied tussen de Keag en de Ans

Door Piet Zumkehr op di, 19/01/2016 - 16:11

Op 12 januari j.l. werd in de Driemaster in Midsland het nieuwe plan voor herstel en ontwikkeling van kwelders onder de Waddendijk gepresenteerd. Het plan is de afgelopen jaren ontstaan onder begeleiding van het Programma Naar Een Rijke Waddenzee (PRW), en in samenspraak met een klankbordgroep waarin diverse eilander organisaties zijn vertegenwoordigd. Ook SOS neemt aan die klankbordgroep deel. Ten opzichte van eerdere voorontwerpen van het plan zijn er enige wijzigingen opgetreden.

Visie SOS op de Toekomstvisie TS25

Door SOS op zo, 10/01/2016 - 15:55

In de vorige Miedbringer is ingegaan op de Ontwikkelvisie van de gemeente nadat er drie discussie-avonden voor burgers waren geweest, waar overigens weinig burgers op af zijn gekomen. De vangst van die drie interactieve avonden en de deskundigen-inbreng is weergegeven in een Groeidocument. Om dit document verder uit te bouwen zijn in september j.l. enkele maatschappelijke organisaties op het eiland extra uitgenodigd om een nadere mening te geven, waaronder SOS, VVV, TOV en LTO.

SOS in klankbordgroep herstel elzensingels

Door Piet Zumkehr op wo, 06/01/2016 - 17:23

Landschapsbeheer Friesland is in samenwerking met de gemeente Terschelling een project gestart voor herstel van de elzensingels op Terschelling. Om de voortgang van het project te ondersteunen is een klankbordgroep opgericht waarin vertegenwoordigers van diverse betrokken partijen zitting hebben. Ook SOS heeft in deze klankbordgroep zitting genomen. Tijdens de eerste vergadering van de klankbordgroep op 17 december jl. in de Kraak te West-Terschelling waren secretaris Jaap Smit en bestuurslid Piet Zumkehr aanwezig.

Bijzonder Terschelling: Vergelijking

Door SOS op do, 01/08/2013 - 14:13

In de vorige Miedbringer stond een artikel 'Terug naar het eiland', dat voor een goed verstaander over de toekomst van Terschelling ging. Op dat moment kon de redactie niet achterhalen wie de auteur was van dat artikel, en waarin het gepubliceerd was. Omdat het zo uitgesproken visionair en actueel was hebben we toch besloten het te plaatsen. Wouter van Dieren maakte ons er op attent dat hij de schrijver was van dat stuk, dat al in 1977 gepubliceerd was in zijn boek 'Natuur is Duur'. Dus vanaf deze plaats alle dank en hulde aan Wouter van Dieren voor zijn vooruitziende blik.

Bijzonder Terschelling: Status Aparte

Door SOS op za, 01/12/2012 - 11:29

Stichting Ons Schellingerland (SOS) bestaat dit jaar 50 jaar. Reden voor een feestje? Jee en na. Ik kijk in dit jubileumnummer van De Miedbringer 50 jaar terug en 5 jaar vooruit. In 1962 is SOS opgericht uit verontrusting over ongeremde groei van het toerisme, en van de bouwlust van hotels en recreatiewoningen op Terschelling. In de afgelopen 50 jaar - na de wederopbouw en vanaf 1962 - hebben we in Nederland, in Europa en in grote delen van de wereld een economische en welvaartsgroei gekend van ongekende omvang. Dit gold ook voor het toerisme, lange tijd groeisector nummer één.

Pagina's