kustafslag

Uitleg aan Raad van State aangaande beroepschrift Natura2000 over kustafslag Boschplaat

Door SOS op wo, 11/10/2017 - 14:01

SOS heeft samen met het Platform Duurzaam Landschap Terschelling een beroepschrift ingediend bij de Raad van State tegen het Beheerplan Natura2000 van Terschelling. De aanleiding daartoe is de voortdurende kustafslag op het oostelijke deel van de Boschplaat. Het op zijn beloop laten van deze kustafslag is strijdig met de behoudsdoelstelling die vanuit Natura2000 voor het gebied geldt. Bijgaand de uitleg van SOS en PDLT aan de Raad van State.