herstelplan

SOS in klankbordgroep herstel elzensingels

Door Piet Zumkehr op wo, 06/01/2016 - 17:23

Landschapsbeheer Friesland is in samenwerking met de gemeente Terschelling een project gestart voor herstel van de elzensingels op Terschelling. Om de voortgang van het project te ondersteunen is een klankbordgroep opgericht waarin vertegenwoordigers van diverse betrokken partijen zitting hebben. Ook SOS heeft in deze klankbordgroep zitting genomen. Tijdens de eerste vergadering van de klankbordgroep op 17 december jl. in de Kraak te West-Terschelling waren secretaris Jaap Smit en bestuurslid Piet Zumkehr aanwezig.