FUMO

Actuele onderwerpen april 2015: B&Y-terrein/Groene Strand

Door SOS op wo, 01/04/2015 - 13:00

Projectontwikkelaar Segesta heeft inmiddels voor het voormalige B&Y-terrein aan de rand van het dorp West een bouwplan voor vijf bedrijfsloodsen van 14 meter hoog ingediend. Totaal ongepast. Zo ontstaat er een nieuwe schandvlek. En de omgevingsvergunning daarvoor is ook al verleend door de FUMO, zoals dat officieel heet: "Namens het college van burgemeester en wethouders van Terschelling". Deze keer lijkt het dus juridisch correct ondertekend, maar het is nog steeds bestuurlijk twijfelachtig.

Bijzonder Terschelling: FUMO en burgerparticipatie

Door SOS op vr, 01/08/2014 - 11:05

Uit de recente gemeentelijke nota Uitvoeringsbeleid bestemmingsplannen: "Een belangrijke taak van de lokale overheid is van oudsher om te sturen op de ruimtelijke ordening in de gemeente. De structuurvisie is hierbij het centrale sturingsinstrument en de uitwerking daarvan vindt plaats in bestemmingsplannen. Bij vergunningaanvragen voor bouwactiviteiten is de toets aan het bestemmingsplan dan ook een belangrijk onderdeel.