Dellewal

Dellewal

Door Gerard Muiser op do, 07/11/2019 - 17:52

Dellewal, reactie SOS

SOS richt zich met de volgende brief over Dellewal tot gemeente Terschelling: college, raad en raadsfracties. 

Gemeente Terschelling

College, raad en raadsfracties
Postbus 14
8880 AA West-Terschelling  

Lies, 4 november 2019

Betreft: (voor-)Ontwerp-Bestemmingsplan Dellewal

Geachte college, raad en raadsfracties,

Out of control

Door SOS op wo, 05/09/2018 - 14:40

De gemeente dreigt de regie over het planproces voor enkele grote projecten steeds meer te verliezen. In het onlangs verschenen nummer van de Miedbringer beschrijft voorzitter Hilmar Schurink de problemen rond de spelende "actuele onderwerpen", zoals Dellewal, het B&Y-terrein, de Zelfpluktuin Hoorn, de Schapenschuur Formerum-zuid en Kamperen bij de boer te Halfweg. Het artikel borduurt verder op het kritische "van de voorzitter" dat al eerder op de website is geplaatst. Het nieuwe nummer van de Miedbringer is nu geheel op de website te lezen.

Dellewal

Door Gerard Muiser op wo, 29/11/2017 - 10:05

Dinsdagavond 28 november 2017 sprak voorzitter Hilmar Schurink namens SOS in op het onderwerp Dellewal. Bijgaand
zijn inbreng in eerste en tweede termijn.

Voorzitter,

Over twee weken verschijnt nummer-200 van De Miedbringer (=Boodschapper). Dat is
het blad voor de donateurs van Stichting Ons Schellingerland (SOS), die staat voor
behoud van het eilander eigene. In de vaste rubriek ‘Actuele Onderwerpen’ komt de
volgende tekst over Dellewal. Ik wil u die tekst alvast meegeven voor uw
besluitvorming.

De natuur- en landschapswaarden van Baai Dellewal zijn bij de gemeente niet gegarandeerd

Door SOS op ma, 31/07/2017 - 10:36

"De natuur- en landschapswaarden van de Baai Dellewal zijn bij de gemeente niet gegarandeerd", stelt Hilmar Schurink, voorzitter van SOS in de Miedbringer van augustus aanstaande. Lees hier het commentaar van SOS op de recente ontwikkelingen rondom Dellewal, de voormalige dancing en Victoria.

Kan het Waddenfonds een rol spelen in het behoud van het karakter van Terschelling?

Door Gerard Muiser op za, 17/06/2017 - 09:45

Al in 2015 wees voorzitter Schurink erop, dat het Waddenfonds een belangrijke rol zou kunnen spelen in het behoud van het eilander karakter en behoud van of teruggeven aan de natuur. In zijn betoog richtte hij zich tot de directeur van het Waddenfonds. Nog steeds zijn gebieden als het B en Y - terrein en Dellewal actueel en nog steeds is er veel discussie over de toekomst van deze gebieden. Bebouwen of  'ontbouwen' ?

Actuele onderwerpen: Baai Dellewal

Door SOS op za, 02/01/2016 - 12:32

We lezen in de krant dat het college en de raad de uitgestoken hand van de Stichting Natuurherstel Baai Dellewal niet hebben aangegrepen en het vóór 1 juli 2015 aangeboden plan naast zich neer hebben gelegd. Het plan behelst om via crowdfunding en fondsenwerving (Waddenfonds, Groenfonds, EFRO, Prins Bernhard Cultuurfonds, provincie) de Baai Dellewal in natuurlijke staat voor Terschelling te behouden. Ook communicatie daarover bleek niet mogelijk.

Pagina's