besturen

Inspraak SOS in raadscommissie over de kruimelregeling

Door SOS op wo, 04/04/2018 - 12:36

Het College van B&W van Terschelling heeft onlangs gebruik gemaakt van de zogenaamde kruimelregeling om vergunning te geven voor twee projecten in strijd met het bestemmingsplan. Door gebruik te maken van de kruimelregeling trekt het College een deel van de verantwoordelijkheden weg bij de democratisch gekozen Gemeenteraad. SOS beschouwt dit als een uitholling van de democratie. Bovendien is de Gemeenteraad door het College niet op de hoogte gesteld van de vergunningverlening, terwijl hiervoor wettelijk een informatieplicht naar de raad bestaat. Tijdens de zeer levendig verlopen raadscommissievergadering van 3 april jl heeft SOS hierover ingesproken. Zie hieronder de ingesproken tekst.. 

Beleidsverruiming: Nee. Zienswijze op ‘Beleidsregels afwijken bestemmingsplan/beheerverordening, 2018’

Door SOS op ma, 05/03/2018 - 13:25

Het College van B&W van Terschelling stelt voor de beleidsregels bij afwijking van een Bestemmingsplan of Beheersverordening middels een Omgevingsvergunning te versimpelen. SOS is bang dat de invloed van de kritische burger, en ook de verantwoordelijkheid van de gemeenteraad, daarmee wordt ondergraven. Slecht voor de democratie op ons eiland. Lees hier de tekst van de door SOS ingediende zienswijze.

Bijzonder Terschelling: Kantelpunt besturen

Door SOS op zo, 01/12/2013 - 14:44

Ons eiland is bijzonder, ook op de wijze waarop het wordt bestuurd. Op zich is dat niets nieuws, maar de tweede helft van 2013 is in bestuurlijk opzicht wel heel bijzonder. Burgemeester Jurrit Visser die terug moet treden vanwege zijn gezondheid. Dus een tijdelijke vervanger is aangetreden, burgemeester Rob Bats. Een nieuwe gemeentesecretaris/directeur voor het aansturen van de ambtelijke organisatie, en een nieuwe raadsgriffier om de raadsleden te assisteren. Een wethouder die zich binnen de termijn gedwongen ziet af te treden.