beheersverordening

Beleidsverruiming: Nee. Zienswijze op ‘Beleidsregels afwijken bestemmingsplan/beheerverordening, 2018’

Door SOS op ma, 05/03/2018 - 13:25

Het College van B&W van Terschelling stelt voor de beleidsregels bij afwijking van een Bestemmingsplan of Beheersverordening middels een Omgevingsvergunning te versimpelen. SOS is bang dat de invloed van de kritische burger, en ook de verantwoordelijkheid van de gemeenteraad, daarmee wordt ondergraven. Slecht voor de democratie op ons eiland. Lees hier de tekst van de door SOS ingediende zienswijze.