Apparthotel Midsland aan Zee

Rechtbank haalt streep door vergunning strandhotel Midsland aan Zee

Door SOS op vr, 28/04/2017 - 12:50

Onlangs heeft de rechtbank uitspraak gedaan over de zaak die door SOS en 18 zomerhuiseigenaren is aangespannen tegen de bouw van een appartementenhotel op het duin bij Midsland aan Zee. De rechter heeft geoordeeld dat door de Gemeente Terschelling een aantal procedurefouten is gemaakt en heeft daarom de door de gemeente afgegeven vergunning vernietigd. Zie hier het artikel van Jan Heuff hierover in de Harlinger Courant van 25 april 2017.

Actuele onderwerpen: Zorgpension Formerum en Apparthotel Midsland aan Zee

Door SOS op za, 02/01/2016 - 12:37

Door het college zijn rond de zomer beslissingen genomen in de bezwaren- ook van SOS - tegen de door FUMO een jaar eerder verleende en zelf-ondertekende vergunningen 'van rechtswege'. 'Van rechtswege' omdat de gemeente in de gedaante van FUMO om interne redenen geen tijd had voor de gebruikelijke plantoetsing en bestuurlijke dekking. In beide gevallen heeft de gemeentelijke Adviescommissie voor de Bezwaarschriften het college geadviseerd de verleende omgevingsvergunningen te vernietigen. Dit in verband met de strijdigheid van beide bouwplannen met de respectievelijke bestemmingsplannen.