augustus 2019

Festival Eilân op losse schroeven

Door Gerard Muiser op vr, 30/08/2019 - 08:56

Festival Eilan op losse schroeven

 

De rechter heeft de evenementenvergunning voor het festival Eilân geschorst en de opbouw van het
festival verboden.
Er moeten aanpassingen in het meten van de geluid  in de vergunning
worden opgenomen, er moet een vergunning worden aangevraagd
bij de provincie om een festival in een stiltegebied te mogen
organiseren en er moet een grondig onderzoek worden gedaan naar de
beschermde beesten die bij het meertje leven, zoals de zandhagedis en de
rugstreeppad.

Staat van lasten en baten

Door Gerard Muiser op do, 22/08/2019 - 10:02

De staat van lasten en baten, die tijdens de jaarlijkse donateursvergadering in september ter tafel komt:

 

Stichting Ons Schellingerland Begroting 2020

STAAT VAN LASTEN EN BATEN                       Begroting Realisatie Begroting Begroting

                                                                            2018          2018        2019        2020

BESTUURSKOSTEN

Vergaderkosten dgl./alg.bestuur                         € 150           € -          € 165       € 165

Jaarlijkse donateursvergadering, agenda

Door Gerard Muiser op vr, 16/08/2019 - 18:21

Donateursvergadering 2019

De Algemene Bestuurs- en Donateursvergadering zal gehouden worden op vrijdag 20 september 2019 om 19.30 uur in het gebouw 'De Kraak' van MooiWeer, Burg. Reedekerstraat 56-B te West-Terschelling.

Agenda:

1. Opening door de voorzitter.

2. Mededelingen door de secretaris / ingekomen stukken.

3. Notulen van de 56ste donateursvergadering van 14 september 2018. Deze notulen staan afgedrukt in De Miedbringer van december 2018 (nr. 1812-203).