april 2019

Twijfels bij nut en noodzaak festival Eilân

Door Gerard Muiser op vr, 26/04/2019 - 10:36

Nog steeds kunt u een reactie sturen naar burgemeester Wassink omtrent het al of niet verlenen van de vergunning voor het festival Eilân bij het meertje van Hee. Op drie podia zal daar muziek worden gemaakt en er worden 6000 toeschouwers verwacht. Onderstaand de tekst, die in het weekblad De Terschellinger heeft gestaan, een advertentie van SOS.

 

Extra buitenfestival op Terschelling strijdig met 'eiland van rust en ruimte'

Nieuw pand Formerum nadert voltooiing

Door Gerard Muiser op za, 13/04/2019 - 12:14

In Formerum is de afgelopen maanden druk gebouwd aan een pand, dat bestemd is voor Buurtzorg. Met de eerste versie van het gebouw was de Formerumer gemeenschap niet gelukkig. Het is maar de vraag of ze dat nu wel zijn, trouwens. Het gebouw is aangepast, maar we herinneren u graag aan het gedicht, dat Teunis Schol al in 2014 maakte en waarin hij de gevoelens van de buurtschap uitte over het uiterlijk dat het gebouw zou krijgen. Hierbij de tekst van het gedicht.

Twijfels bij nut en noodzaak festival Eilân

Door Gerard Muiser op za, 13/04/2019 - 11:34

Kritische noot SOS jegens nieuw buitenfestival Hee

Terschelling krijgt in september een nieuw festival, genaamd Eilân. Het zal zich afspelen rond het duinmeertje van Hee. Van 12 tot en met 15 september staan daar maar liefst drie podia. Omdat de Stichting Ons Schellingerland twijfel heeft over nut en noodzaak, sprak SOS-secretaris Jaap Smit in bij de raadscommissie. Hierbij de tekst van zijn inspraak.

Bezwaren bouwplannen B&Y-terrein afgewezen

Door Gerard Muiser op do, 11/04/2019 - 12:18

Bezwaren bouwplan B&Y-terrein afgewezen door Raad van State

 

SOS-bestuurslid Jan Willem Spanjer berichtte donderdag 11 april het volgende:
Helaas heeft de Afdeling bestuursrechtspraak alle beroepen van de Stichting ongegrond verklaard, volgens bijgaande uitspraak.  Dat betekent dat Segesta het dorpsaangezicht onherstelbaar kan verbouwen c.q. kan aantasten. Voor de motivering verwijs ik naar onderstaande link:

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@114777/201804981-1-r3/

Dossier Dellewal

Door Gerard Muiser op za, 06/04/2019 - 17:42

Dellewal in beweging

Onderliggend 'Dossier Dellewal 2013-2019’ is onderdeel van de SOS-reactie op het Voorontwerp-Bestemmingsplan Dellewal. Het gaat om stukken over Dellewal vanaf oktober 2013 die in het SOS-blad De Miedbringer hebben gestaan. Plus nog enkele andere stukken. Deze zijn in de tijd achter elkaar gezet en dan ontstaat er een samenvattend beeld, met vraagtekens en manipulaties.