Donateursvergadering

Door Gerard Muiser op wo, 01/07/2020 - 10:26

Donateursvergadering 

 

Het bestuur van de Stichting Ons Schellingerland is overgegaan tot de voorbereidingen voor de jaarlijkse algemene donateursvergadering. Mocht de situatie blijvend de goede kant uitgaan met betrekking tot het coronavirus, kan, met in achtneming van de anderhalve meter afstandsregel, de vergadering worden gehouden. De datum is geprikt: vrijdag 18 september 2020. Gekozen is de locatie het 'Ons Huis' in de Torenstraat op West. Dit omdat ze daar over flink wat vloeroppervlak beschikken zodat men ‘ruim’ kan zitten. De agenda zal  geplaatst worden in de Miedbringer van augustus, waarin ook de staat van Baten/Lasten en de begrotingen etc. worden opgenomen. 

Een agendapunt dat in elk geval aan de orde komt, is de voorzitterswisseling. Bestuurslid Jan Willem Spanjer heeft zich bereid verklaard het stokje over te nemen van interim-voorzitter Henk Hees.