Inspraak “Beleidsregels afwijking Bestemmingsplannen en Beheersverordening 2019.

Door Gerard Muiser op vr, 06/12/2019 - 12:34

Geacht College; Raadsleden en alle aanwezigen.

Voor ons liggen de “Beleidsregels afwijking Bestemmingsplannen en Beheersverordening 2019. SOS heeft hierop gereageerd per brief, gedateerd 27 februari 2018 en deze brief zit als Bijlage I bij de stukken.

U heeft hier allen aldus kennis van kunnen nemen. En ik hoef er weinig meer aan toe te voegen.

Maar dit onderwerp is wel heel belangrijk voor SOS. Daarom zal zij woord en daad van het College en de Raad nauwgezet blijven volgen, waarbij SOS zeer hecht aan een deugdelijke motivering zonder cliëntelisme. Dit om te laten blijken dat SOS voor het Algemeen Belang gaat.

In dat geval is SOS tegen het nieuwe beleidsuitgangspunt en dat is: “Ja mits” in plaats van het huidige “Nee, tenzij”. Terschelling is daarvoor te kwetsbaar. Voorzitter, dat is wel een raadsdiscussie waard. En zelfs misschien wel een volksraadpleging in het kader van TS 25. Want de Gemeente is er voor het algemeen belang, toch ?

SOS gaat er verder vanuit dat de “Noodzaak” tot bestemmingswijziging op projectniveau ook onder de nieuwe beleidsregels ‘deugdelijk’ gemotiveerd gaat worden. Graag Uw mening daarover.

SOS vraagt zich verder af wie in de nieuwe situatie de vereiste ‘goede ruimtelijke ordening’ bepaalt? Dit als de huidige bestemmingsplannen die ruimtelijke kaders en kwaliteiten niet meer geven. Zijn dat de Raadsfracties? Is dat het College? Is dat de initiatiefnemer van het eiland? Of is het misschien de project ontwikkelaar van de vaste wal? Al of niet met veel lawaai?

Ook hierover zou een raadsbrede discussie gevoerd kunnen worden. En in dat verband een vraag: is de vereiste ruimtelijke ordening kennis wel aanwezig ?

Tot slot: de voorbereidingstijd voor dit belangrijke onderwerp was wel heel erg kort. Vandaar het verzoek aan U om een bredere dialoog.

Voorzitter, dit was het. Ik dank U wel.