Staat van lasten en baten

Door Gerard Muiser op do, 22/08/2019 - 10:02

De staat van lasten en baten, die tijdens de jaarlijkse donateursvergadering in september ter tafel komt:

 

Stichting Ons Schellingerland Begroting 2020

STAAT VAN LASTEN EN BATEN                       Begroting Realisatie Begroting Begroting

                                                                            2018          2018        2019        2020

BESTUURSKOSTEN

Vergaderkosten dgl./alg.bestuur                         € 150           € -          € 165       € 165

Representatiekosten                                          € 100          € 253      € 150       € 150

Overige bestuurskosten                                    € 300         € 250        € 300       € 300

ADMINISTRATIEKOSTEN

Adm.tie/computerkosten                                   € 280           € 45       € 280        € 280

Abonnementen/contributies                              € -            € -          € -             € -

Telefoon/overige comm.kosten                        € -            € -          € -             € -

Advertentiekosten                                           € 150       € 95       € 100         € 100

DONATEURSKOSTEN

Druk/verzendkosten Miedbringer                    € 5.000      € 4.706  € 6.000     € 6.000

Kosten donateursvergadering                        € 550          € 477     € 600        € 600

ALGEMENE KOSTEN

Assuranties                                                    € 122          € 122     € 122        € 122

Juridische/advieskosten                                € 1.000       € 846     € 1.000     € 1.000

Juridische/advieskosten restitutie                  € -               € -333     € -           € -

Bankkosten                                                    € 200           € 183      € 200       € 200

Webkosten                                                     € 100           € 218      € 250       € 250

Beheerskosten " Strieperkerkhof "                 € 300           € 353      € 360       € 360

Beheerskosten " Sjouw "                               € 100           € -           € 100       € 100

Beheerskosten " Seinpaal "                           € -                € -           € -            € -

Beheerskosten " Kaap "                                 € -                € -           € -            € -

Bijdragen onbenoemde projecten                  € 200           € 750      € 500        € 1.000

Overige algemene kosten                              € -                € 42        € -             € -

LASTEN TOTAAL                                         € 8. 552       € 8.007   € 1 0. 1 27  € 1 0. 627

OPBRENGSTEN

Donaties/Giften                                             € 8.800         € 10.519   € 9.300     € 11.000

Subsidies                                                       € 260             € 353        € 360       € 360

Rentebaten                                                     € -                  € 11          € -            € -

BATEN TOTAAL

RESULTAAT                                               € 508                €2.876       €- 467    €733