Twijfels bij nut en noodzaak festival Eilân

Door Gerard Muiser op za, 13/04/2019 - 11:34

Kritische noot SOS jegens nieuw buitenfestival Hee

Terschelling krijgt in september een nieuw festival, genaamd Eilân. Het zal zich afspelen rond het duinmeertje van Hee. Van 12 tot en met 15 september staan daar maar liefst drie podia. Het programma vermeldt vooral dance, elektronica en alternatieve muziek. Het aantal kaarten (6000) is uitverkocht, nog voor de vergunning is verleend door de gemeente Terschelling. Het festival is een initiatief van concertorganisator Mojo en Chasing The Hihat, een organisatie die vooral dancefeesten en festivals organiseert in Amsterdam – onder andere in het Olympisch Stadion. Deze club sloeg de handen ineen met de drie danceprogrammeurs van Mojo (citaat Leeuwarder Courant).

Omdat de Stichting Ons Schellingerland twijfel heeft over nut en noodzaak, sprak SOS-secretaris Jaap Smit in bij de raadscommissie. Hieronder de tekst van zijn inspraak:

 

Geachte Voorzitter, Geacht College en Leden van de Raad.

De naam is: Jaap Smit / secretaris SOS

Ik was afgelopen week aanwezig bij een infoavond omtrent het festival Eilân dat, zoals U wellicht bekend zal zijn, wordt gehouden van 12 t/m 15 september bij het Duinmeertje van Hee. Voorzitter, wat ik daar te horen kreeg baarde me toch wel enigszins zorgen. En ik zal U vertellen waarom. Alleerst konden we vernemen dat het aantal festivalgangers geen 5000 maar 6000 zal gaan bedragen. Er zullen drie podia worden opgericht. Een aan de oostzijde van het meertje: een aan de westzijde van het meertje (gedeeltelijk in het water) en een in het bos aan de noordkant van het meer. Dat is verder nog tot daaraan toe, maar dan komt het: het duinmeertje zal op de noordoever aangepast worden en er zal o.a. een aanlegsteiger gebouwd worden. Deze steiger kan dan eveneens gebruikt gaan worden door mensen die er een hengeltje willen uitgooien. En ook de roeiers zullen er gemak van hebben, zo werd gezegd. Voorzitter, de vraag die thans voorligt is de volgende: Wordt het festival een terugkerend jaarlijks fenomeen? En zo ja, wordt het Duinmeertje van Hee vervolgens getransformeerd tot permanent festivalterrein, respectievelijk een evenemententerrein?

Voorzitter, ik wil besluiten met het volgende. Terschelling profileert zich graag als eiland van Rust en Ruimte. Afgelopen vrijdag j.l. stond in de Leeuwarder Courant nog een artikel te lezen onder de kop: “Wad lonkt naar belevingstoerist”. En dan haal ik uit dat artikel de woorden aan van de voorzitster van de Waddenvereniging, Mevr. Lutz Jacobi waarmee het artikel besluit: Wie steane for behald, behear en belibbing. Et Waad is in uniek gebiet om de holle leech te meitsen en de stilte te belibjen. Dat moatte wie utdrage. (We staan voor behoud, beheer en beleving. Het Wad is een uniek gebied om het hoofd leeg te maken en de stilte te beleven. Dat moeten we uitdragen.)

Met deze woorden wil ik mijn inspraak be-eindigen. Voorzitter, ik dank U wel.