Bezwaren bouwplannen B&Y-terrein afgewezen

Door Gerard Muiser op do, 11/04/2019 - 12:18

Bezwaren bouwplan B&Y-terrein afgewezen door Raad van State

 

SOS-bestuurslid Jan Willem Spanjer berichtte donderdag 11 april het volgende:
Helaas heeft de Afdeling bestuursrechtspraak alle beroepen van de Stichting ongegrond verklaard, volgens bijgaande uitspraak.  Dat betekent dat Segesta het dorpsaangezicht onherstelbaar kan verbouwen c.q. kan aantasten. Voor de motivering verwijs ik naar onderstaande link:

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@114777/201804981-1-r3/

Het spijt mij  jullie niet anders te kunnen berichten.