Dellewalplannen

Door Gerard Muiser op ma, 04/03/2019 - 11:38

"Beter een strandpaviljoen op Dellewal Terschelling dan huizen."

Onder deze kop besteedde de Leeuwarder Courant op 22 februari 2019 aandacht aan de plannen, die de gemeente Terschelling heeft met de Dellewal en omgeving. Hierbij het artikel, geschreven door de eilander correspondent Jan Heuff. 

 

"Bouw geen huizen op Dellewal, maar een strandpaviljoen. Dat vindt de Stichting Ons Schellingerland (SOS).

De stichting komt maandag met dit voorstel tijdens een gemeentelijke excursie langs enkele spraakmakende locaties op West-Terschelling. Aanleiding voor deze informatieronde voor geïnteresseerde eilanders is het aanstaande bestemmingsplan Dellewal.

,,Wij willen graag meedenken over een oplossing voor het slepende probleem van passende bebouwing op de voormalige dancing Dellewal”, zegt SOS-voorzitter Henk Hees uit Midsland. ,,Met dit voorstel maken we ook duidelijk dat SOS niet per definitie overal tegen is.”

Vertraging door bezwaren
Hees ziet de beoogde bouw van dertien dure appartementen in het nieuwe bestemmingplan op die locatie helemaal niet zitten. Volgens hem lost dat het eilander woningprobleem amper op. Bovendien zal de bouw jarenlang worden vertraagd door bezwaren van het aangrenzende hotel Schylge. Die zijn reeds aangekondigd.

SOS denkt dat de gemeente met het verpachten van het perceel op deze A-locatie tegenover de jachthaven, snel uit de financiële zorgen is. De grond staat al ruim vijftien jaar voor 2,1 miljoen euro in de boeken en heeft een horecabestemming.

Voormalige dancing
Tijden de excursie wordt ook stilgestaan bij de plannen voor de nabijgelegen oude Campus, bij de waterveiligheid voor dit buitendijkse gebied, bij de kruising Hoofdweg-Bedrijventerrein en bij de ontsluiting van het Bunkermuseum. Maandagavond is er op het gemeentehuis een inloopbijeenkomst over de Dellewalplannen.

De gemeente Terschelling kocht de voormalige dancing Dellewal aan de rand van de Waddenzee in 2003 voor de bouw van een natuur- en cultuurcentrum. Dat plan is nooit van de grond gekomen. Om verdere bebouwing te voorkomen voert de Stichting Behoud Baai Dellewal actie met de verkoop van denkbeeldige vierkante meters duin."

Tot zover het artikel in de Leeuwarder Courant van 22 februari 2019.