Donateursvergadering 2018 op 14september

Door Piet Zumkehr op wo, 05/09/2018 - 14:56

De jaarlijkse donateursvergadering van SOS wordt dit jaar gehouden op 14 september in het gebouw "de Kraak", Burgemeester Reedekerstraat 56b op West. Aanvang 19.30 uur!

 

Agenda

1. Opening door de voorzitter

2. Mededelingen door de secretaris, ingekomen stukken

3. Notulen van de 55e donateursvergadering van 15 september 2017. Zie de Miedbringer van december 2017.

4. Jaarverslag 2017

5. Financieel verslag 2017 en begroting 2019

6. Verslag kascommissie. Benoemen nieuwe kascommissie

7. Bestuurswisseling. 

8. Miedbringer, website, donateurswerving (communicatie)

9. Rondvraag 1: andere intern-organisatorische zaken die aandacht behoeven

10. Actuele onderwerpen en de rol van SOS daarin

11. Rondvraag 2: andere externe ontwikkelingen die aandacht behoeven van SOS

12. Bestuurswisseling 2. De voorzitter, dhr. F.Schurink, heeft aangegeven zijn functie neer te willen leggen.

13. Na de pauze zal Willem Mier uit Formerum eilander verhalen en anekdotes vertellen

14. Sluiting (ca. 22.30 uur)