Jubileum-Miedbringer

Door Gerard Muiser op di, 12/12/2017 - 10:49

De nieuwe Miedbringer, de laatste van dit jaar is uit. Een extra dik exemplaar, want het is een Jubileumnummer: de 200ste editie. Hier het voorwoord van de redactie. 

Voorwoord van de redactie

In de historie van een club, instelling, vereniging, stichting, gemeente, bedrijf, echtpaar of persoon horen mijlpalen. Voor u ziet u zo’n mijlpaal: de 200ste Miedbringer, al sinds de oprichting in 1962 (55 jaar geleden!!) het contact- en mededelingenblad van de Stichting Ons Schellingerland. Reden om uit te pakken, zo vindt het bestuur en er valt in deze herfst/wintereditie, het laatste nummer van 2017, dan ook heel wat te lezen en te bekijken!
Zo diepte voorzitter Hilmar Schurink uit de SOS-archieven Miedbringer nummer 1 op en hij koos enige citaten uit deze allereerste editie uit het oprichtingsjaar 1962, ook een mijlpaal in de geschiedenis van SOS. Nummer 100 was in 1988 eveneens zo’n mijlpaal en ook daaruit een citaat. Omdat  onze stichting het behoud van het karakter van Terschelling nastreeft, is het opdiepen van een geschrift uit 1885 niet onlogisch. Hoe hing de (Terschellinger) vlag er toen, 132 jaar geleden, bij, gezien door de ogen van een niet-eilander, botanicus Frederik van Eeden. U leest het in dit nummer.
José Firet betoogt dat Terschelling-van-nu veel zorgvuldiger moet omgaan met de beeldkwaliteit van het eiland, daar waar het nieuwe (bouw)plannen betreft. Als het fout gaat, zit iedereen vele tientallen jaren opgescheept met gebouwen, die er eigenlijk niet hadden moeten staan! Bestuurslid Jan van der Zee diepte een toepasselijk gedicht op uit het weekblad De Terschellinger en ondergetekende zette, een bij velen onbekend fenomeen, de eigendommen van de Stichting Ons Schellingerland, op een rijtje.
Uiteraard in deze bijzondere Miedbringer ook de gebruikelijke zaken, zoals de artikelen van de voorzitter (‘Van de voorzitter’ en ‘Actuele onderwerpen’) en het Kwartaaljournaal van secretaris Jaap Smit, waarin de activiteiten van het bestuur in de afgelopen maanden, en zijn verslag van de meest recente donateursvergadering.
En wilt u op de hoogte blijven van de meest actuele ontwikkelingen op Terschelling, vergeet dan niet te kijken op onze site: sos-terschelling.nl. Veel leesplezier in deze Jubileum-Miedbringer!

Gerard Muiser, bestuurslid en eindredacteur van De Miedbringer