Appartementenhotel Midsland aan Zee

Door Gerard Muiser op wo, 13/09/2017 - 13:11

Inspraak Stichting Ons Schellingerland in de Raadscommissie op 12 september 2017 over de plannen omtrent het Appartementenhotel Midsland aan Zee                                                                    
            

Voorzitter,

Ik wil over de eventuele bouw van een Appartementenhotel, Strandhotel, Badhotel (o.i.d.) op de zeereep van Midsland aan Zee het volgende naar voren brengen.
De eerste omgevingsvergunning voor een Restaurant-met-Logiesaccommodatie moest van rechtswege worden verleend, omdat de gemeente (FUMO) niet op tijd had gereageerd op de bouwaanvraag.  Negentien vakantiewoning-eigenaren en SOS maakten vervolgens bezwaar en in januari van dit jaar boog de bestuursrechtbank in Leeuwarden zich over deze zaak. De Leeuwarder Courant spreekt in zijn verslag over: “Een emotionele rechtszaak”. De drie rechters zelf over: “Een draak van een zaak”. Er is dus wel wat aan de hand.
Vervolgens doet de rechtbank in april uitspraak, waarbij de rechters een streep halen door de verleende omgevingsvergunning. De rechters bepalen dat de aanvraagprocedure door de projectontwikkelaar opnieuw moet worden gestart. En de gemeente zal vervolgens opnieuw een besluit moeten nemen.     

Voorzitter en raadsleden, over dat laatste moet u thans een voorbereidend besluit nemen en wel over het daarbij al of niet toepassen van de zogenoemde Coördinatieregeling. Dat is dezelfde procedurele weg waarvoor u heeft gekozen bij het nieuwe Segestaplan voor het B&Y-terrein. 
SOS geeft u echter in overweging hierover nog eens goed na te denken. Want de Coördinatieregeling is vooral een instrument voor dubieuze projectontwikkelaars en onbekwame gemeenten. Dus bedenkt u zich nog eens terdege. Kies voor de beeldvorming voor de ‘Koninklijke Weg’ en niet voor het ‘Glibberige Pad’. 

Dank u wel.