Algemene Donateursbijeenkomst 2017

Door SOS op do, 17/08/2017 - 14:55

 

De Algemene Donateursbijeenkomst 2017 van SOS wordt gehouden op vrijdag 15 september om 19.30 (!) uur in het gebouw 'De Kraak', Burgemeester Reedekerstraat 56B op West. Voor een geluidsinstallatie wordt gezorgd.

Agenda.

Opening door voorzitter Hilmar Schurink

Mededelingen door de secretaris, ingekomen stukken

Notulen van de 54e donateurs-vergadering van 16 september 2016. Deze notulen staan in De Miedbringer van december 2016

Jaarverslag 2016. Dit jaarverslag staat in De Miedbringer van april 2017

Financieel verslag 2016 en Begroting 2018. Deze staan in De Miedbringer van augustus 2017

Verslag Kascommissie. Benoemen nieuw Kascommissielid

Bestuursverkiezing. De penningmeester heeft aangegeven tussentijds te willen aftreden. Janna Lettinga-Mier van West is bereid het penningmeesterschap over te nemen. Graag uw instemming

Miedbringer, website, persberichten, donateurswerving (kortom: communicatie)

Rondvraag 1: andere intern-organisatorische zaken (55 jaar SOS, Day After)

PAUZE 1

Actuele Onderwerpen en de rol van SOS daarin (verantwoording)

Rondvraag 2: andere externe onderwerpen die aandacht vragen

PAUZE 2

Voordracht José Firet: 'Beeldkwaliteit als visitekaartje voor Terschelling; gereedschapskist'

Sluiting ca. 22.30 uur