De gemeente Terschelling is inzake het B&Y-terrein gevoelig voor chantage

Door SOS op ma, 07/08/2017 - 10:11
West-Terschelling, B&Y-terrein. Augustus 2015. Foto Piet Zumkehr

B&Y-terrein. Augustus 2015

Veel ontwikkkelingen spelen zich af achter de schermen. SOS is het belangrijkste informatiekanaal om achtergronden op de voorgrond te plaatsen.

B&Y-terrein - Groene Strand

Er is een tussen-uitspraak gedaan door de bestuursrechtbank (meervoudige kamer) in Groningen in verband met de verleende omgevingsvergunning voor vijf bedrijfsloodsen op het B&Y-terrein aan het Groene Strand. Daar hadden SOS en de Buren bezwaar tegen ingediend. De gemeente is door de bestuursrechtbank opgedragen een deskundigen-advies te overleggen over het al of niet voorkomen van de zandhagedis (en andere beschermde soorten) op het bouwterrein. Zo’n gedegen deskundigen-advies mankeerde bij de beoordeling van de omgevingsvergunning door de gemeente (FUMO). Omdat april en mei te koud waren om relevant terreinonderzoek te kunnen doen (winterslaap van de hagedis) is dit onderzoek een maand later uitgevoerd door Bureau BügelHajema. Er zijn toen geen zandhagedissen of andere beschermde diersoorten aangetroffen op de bouwlokatie. Omdat één van de Buren een contra-expertise wil laten uitvoeren in verband met inmiddels wel geconstateerde zandhagedissen in het terrein, is de reactietermijn voor de gemeente door de rechtbank verlengd tot 23 augustus.

Ondertussen heeft projectontwikkelaar Segesta door drie architectenbureau’s een ontwerp laten maken voor een alternatief voor de bedrijfsloodsen: een (luxe) appartementencomplex met 19 appartementen en 5 woningen. Startpunt voor die bureau’s waren de ondershandse afspraken tussen het college van B&W en Segesta over de te bebouwen oppervlakte, de bouwhoogten (10 en 11 meter) en de functies (permanent en recreatief wonen). Deze ondershandse afspraken zijn door de gemeenteraad geaccordeerd en als ‘stedenbouwkundige randvoorwaarden’ weer mee teruggegeven aan Segesta. Deze mag via deze U-bocht haar eigen wensen dus uitvoeren. Uit de drie bouwontwerpen is er één uitgekozen (van Penta Architecten) in samenspraak met enkele burgers. De gemeente heeft besloten voor dit project de Coördinatieregeling van toepassing te laten zijn, op verzoek van Segesta. Dit betekent dat de noodzakelijke herziening van het bestemmingsplan en de aanvraag voor de omgevingsvergunning (beide op te stellen door Segesta zelf) in één keer worden behandeld. En dat alleen nog gecombineerd beroep mogelijk is bij de Raad van State. De Commissie voor de Bezwaarschriften en de Bestuursrechter worden hiermee omzeild. 

 
Voor SOS blijft de vraag of de ‘democratisch’ vastgestelde stedenbouwkundige randvoorwaarden wel door de beugel kunnen. De gebouwen worden voor die gevoelige lokatie te groot. En de vraag is of de B&Y-lokatie, op de grens van de kleinschalige woonkern Oud-West, niet geschikter is voor alleen permanente woningen en niet voor recreatieve woningen in het duurdere segment. Nergens anders in het dorp Oud-West is sprake van een cluster recreatieve (verhuur-)woningen. Dus waarom juist hier wel? Alleen winstmaximalisatie? Of is alles beter dan de huidige puinhoop? Eerder gemeentelijk beleid voor de B&Y-lokatie ging uit van (sociale) woningen. Middels een zienswijze op de Woonvisie heeft SOS de gemeente ook op die inconsistentie gewezen. De rol van de gemeente is hierin wel opmerkelijk. Die van Segesta overigens ook: op twee paarden wedden en de gemeente chanteren. En die blijkt daarvoor gevoelig.

Hilmar Schurink

Voorzitter SOS.

 

Zandhagedis