Rechtbank haalt streep door vergunning strandhotel Midsland aan Zee

Door SOS op vr, 28/04/2017 - 12:50
Midsland aan Zee. Bouwlocatie appartementenhotel

Midsland aan Zee. Bouwlocatie appartementenhotel

MIDSLAND AAN ZEE - De bouwvergunning voor een appartementenhotel met restaurant op het duin bij Midsland aan Zee is vorige week door de rechtbank in Leeuwarden vernietigd. Tegen de bouw keerden zich 18 zomerhuiseigenaren en de Stichting Ons Schcllingerland (SOS). Om de bouw alsnog te realiseren,moet de hele aanvraagprocedure opnieuw worden gestart en moet de gemeente een nieuw besluit nemen. Daarbij zal de zogenoemde uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure moet worden gevolgd.

De rechtbank oordeelde dat de besluitvorming niet volgens de regels van de wet zijn verlopen en ook niet zomaar kan worden gerepareerd. Debeheersverordening. waarop de gemeente meende de vergunning te kunnen baseren is onverbindend verklaard omdat sprake is van een niet geringe afwijking ten opzichte van het bestemmingsplan. Ook heeft de rechtbank bepaald, dat een voorlopige voorziening moet worden getroffen dat het oude bestemmingsplan voor het betreffende gebied van toepassing is.

"Gemeente en projectontwikkelaar kunnen tegen de uitspraak in hoger beroep, maar dat verwacht ik niet want dat schiet niet op", reageert advocaat Jan Willem Spanjer, die SOS bijstaat.

"Ik denk dat de initiatiefnemers zich wel tweemaal bedenken om weer met hetzelfde te komen", reageert SOS-voorzitter Hilmar Schurink. "Juridisch zijn er wel meer dingen die door de tand des tijds niet (meer) kloppen. maar die de rechtbank niet behandeld heeft omdat het  hoofdgerecht al voldoende zwaar op de maag lag, namelijk de driehoeksrelatie bestemmingsplan - beheerverordening - omgevingsvergunning. Dat was de kern. Toen dat besluit speelde in de raadscommissie. wees ik al op deze frictie en de kans dat er planschade geëist gaat worden. Maar SOS wist natuurlijk niet waar ze het over hadden."

Schurink vindt dat deze zaak duidelijk illustreert dat het college en de raad zelf te weinig kennis van ruimtelijke ordening en juristerij hebben."Dat wreekt zich, dan krijg je brokken."

Een eerste bouwplan werd door de gemeente afgewezen vanwege de strijdigheid met het bestemmingsplan. Schurink: "Een nieuw plan voorzag onder meer in zalen voor congressen en dergelijke. Nu werd een bouwwerk vergund. dat zelfs nog meer afwijkt van het bestemmingsplan, maar zou vallen onder de inmiddels in werking getreden beheersverordening."

SOS is principieel tegen een appartementenhotel met restaurant op het duin bij Midsland aan Zee. "omdat het de natuurlijke landschappelijke waarden van Terschelling in ernstige mate aantast".
 

Bron: Jan Heuff. Harlinger Courant, 25 april 2017