Verantwoording Plan B voor de Campus

Door Gerard Muiser op di, 23/02/2016 - 20:34
West-Terschelling. Bouwlocatie nieuwe Campus

West-Terschelling. Bouwlocatie nieuwe Campus. Foto Piet Zumkehr, februari 2016

Inspraak raadscommissie 9 februari 2016: verantwoording Plan B voor de Campus     

Voorzitter,
In De Terschellinger van 3 december jl. staat een interview met wethouder De Jong. Deze spreekt zijn verbazing uit dat er wel eens geroepen is dat er een alternatief bouwplan voor de campus op de plank lag. “Er is nooit iemand bij mij langs geweest met een Plan B. Ik was altijd vol verbazing dat mensen dit soort dingen naar voren brachten”, zei hij.
SOS vindt het daarom belangrijk op deze plaats nogmaals een toelichting te geven op haar Plan B voor de Campus. Plan B heeft de afgelopen twee jaar in de publiciteit gespeeld, onder andere op Omroep Friesland en in de Harlinger Courant. Maar niet iedereen wist de details, of hoefde die op dat moment te weten. Nu woningstichting De Veste alsnog haar eigen bouwplan doorzet, geven wij inzicht in ons Plan B. En waarom SOS daarmee niet eerder breeduit in de publiciteit is gekomen.
In ons blad De Miedbringer van augustus 2014 is het schetsontwerp voor Plan B gepresenteerd, met toelichting over de achtergronden. Deze Miedbringer is behalve aan onze donateurs ook toegezonden aan de raadsfracties, de collegeleden en de directeur MIWB. SOS wilde niet het verwijt krijgen dat deze officials niet op de hoogte waren. Wethouder De Jong was dus ook op de hoogte. Het gaat om vijf blokjes van vijf geschakelde ‘herenhuizen’ elk met drie etages, ingepast in het bos- en duinterrein. Acht studenten per woning in vier slaapvertrekken met een gezamenlijke woonkamer beneden, twee studenten per kamer met een huur van ca. €150 per maand per persoon. Daarbij was al ingespeeld op het nieuwe studieleenstelsel en op concurrentie vanuit Amsterdam en Rotterdam. De woningen zijn flexibel om te zetten naar starterswoningen, mocht dat door omstandigheden nodig zijn.
De professionele partijen achter het concept zijn: Van der Wiel Planontwikkeling uit Drachten, Stichting Studenten Huisvesting Utrecht (al eerder bij de Campus betrokken) en voor de financiering een grote Friese verzekeringsmaatschappij. Deze partijen hebben elkaar in het concept gevonden binnen een halve dag. Dat was de dag voordat SOS in beroep ging bij de Raad van State. SOS was daarmee verzekerd dat bij de aangekondigde terugtrekking van De Veste er in ieder geval een campus gebouwd kon worden. De dreiging dat het MIWB van Terschelling zou verdwijnen werd daarmee geneutraliseerd. Wat SOS betreft is dat dus nooit aan de orde geweest.
“Waarom is SOS niet eerder vol in de publiciteit gegaan”, zult u zich dan afvragen? Dat had vijf redenen: SOS is geen projectontwikkelaar die iets ‘moet’, en de gemeente Terschelling was niet de opdrachtgever. En SOS wilde wachten totdat De Veste haar wens of dreiging zou realiseren om zich terug te trekken uit de campus. Pas dan was er ruimte voor alternatieven. De Veste zat vast aan haar aanbestedingskeuze. En omdat (als vijde punt) SOS niet aan De Veste het alibi wilde verschaffen om te scheiden en schadevergoeding te eisen (denk aan ‘Victoria’ ...). Overigens was de bestuursvoorzitter van de NHL-Leeuwarden op de hoogte van een Plan B, zodat hij daarmee met de continuering van de zeevaartschool op Terschelling rekening kon houden.
SOS is altijd voor behoud van de zeevaartschool geweest, omdat Terschelling daar trots op kan zijn. Daar hoort een campus bij waar het eiland ook trots op kan zijn. Voormalig wethouder Spanjer had toegezegd dat er drie bouwontwerpen aan de bevolking voorgelegd zouden worden voor een keuze. Dat is niet gebeurd. Ook niet met de vijf bouwontwerpen die op uitnodiging ingediend zijn bij De Veste. Dat is jammer, want de bouwer van de Brede School in West – Frisobouw - heeft een schitterend schetsonwerp ingediend voor twee bouwlagen, opgenomen in de geaccidenteerdheid van het bos. Zo mooi gaat het nu zeker niet worden. Het worden nu vijf ‘blokkendozen’ op een vlakgeschoven duin, in het zicht van de baai. Dat verdriet SOS, zoals u uit het verleden zult begrijpen. Het heeft niet aan SOS gelegen.
Dank voor uw aandacht. Het schetsontwerp Plan B staat op onze website via een link.