Actuele onderwerpen: B&Y-terrein/Groene Strand

Door SOS op za, 02/01/2016 - 12:29
West-Terschelling, B&Y-terrein, 2015. Foto Piet Zumkehr

West-Terschelling, B&Y-terrein, 2015. Foto Piet Zumkehr

In de vorige Miedbringer is al uitgebreid ingegaan op de omgevingsvergunning voor Segesta voor de bouw van bedrijfsloodsen op het B&Y-terrein naast de Walvis. Op het moment van dit schrijven (december 2015)  is er naar buiten nog geen advies van de Commissie voor de Bezwaarschriften bekend op het bezwaar van SOS (3 februari 2015), en ook nog geen besluit van het College daarop. Wij gaan er van uit dat ook in dit geval de Commissie van de Bezwaarschriften zal adviseren de verleende omgevingsvergunning te vernietigen. Dit vanwege procedurefouten bij FUMO wat betreft de onvoldoende Natuurtoets en het ontbrekende Welstandsadvies op het moment van vergunningverlening. Een juridisch essentieel manco. Het later binnengekomen welstandsadvies van Hûs en Hiem slaat de plank weer lelijk mis. De loodsomvang met een hoogte van 14 meter zou passen in het kleinschalige beeld van Oud-West. "En de raampjes zijn toch ook overeenkomstig?"

Er valt op dit moment weinig nieuws te vertellen, behalve dat de gesprekken van Segesta met lokale ondernemers voor overname op niets zijn uitgelopen. Nu is Segesta natuurlijk vrij om (niet) te doen met haar grondbezit wat haar goeddunkt, maar haar mogelijkheden nemen wel af. Nieuw feit van advocatenkantoor Stibbe sinds de contraire uitspraak van het college in de zaak Apparthotel Midsland aan Zee is, dat ("ex nunc") getoetst zou moeten worden aan het nieuwste beleid. In het geval van het B&Y-terrein is dat de uitspraak van de gemeenteraad van begin 2014 over de invulling van het terrein met 'woningbouw als meest wenselijke functie/bestemming'. Het besluit van het college kan dus duidelijk zijn. Maar dan moet er nog iemand zijn die de woningen ook wil realiseren, binnen de eisen van beeldkwalitieit op die kwetsbare locatie. Nog steeds geldt dat de gemeente aan zet is om een door de buurt gedragen Beeldkwalitieitsplan te maken met stedenbouwkundige randvoorwaarden waaraan een projectontwikkeling moet voldoen, aansluitend op de omgeving. Te noemen zijn: functies, volume, dakvorm, materiaalgebruik, kleurgebruik, detaillering, openbare ruimte rond het gebouw, ontsluiting en parkeren. Transitie naar natuur is ook een optie: afboeken dus.

Dit artikel is verschenen in De Miedbringer 54, december 2015, 1512-194, pag. 12 - 13.