Actuele onderwerpen: Campus/Bermuda-4

Door SOS op za, 02/01/2016 - 12:33
West-Terschelling, MIWB. Foto Piet Zumkehr, februari 2016

West-Terschelling, Maritiem Instituut Willem Barentsz (MIWB)

Hoewel het college volhoudt dat het goed komt met de Campus, is het laatste half jaar ogenschijnlijk weinig gebeurd. In mei zou het nog enkele weken duren. In september zou het besluit van De Veste, de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (namens het MIWB) en de gemeente vallen in een soort publiek-private samenwerking. Volgens de wethouder namens het college in oktober/november: "Moeten er nog wat plooien gladgestreken worden, de onderhandelingen zijn nog gaande en ook moeten de contracten nog worden getekend. Dat duurt helaas langer dan gepland". Terschelling wacht in spanning af. Inmiddels duurt de realisatie van een campus al 10 jaar en de vraag komt op of de drie betrokken (semi-)publieke partijen de complexiteit van de planontwikkeling niet onderschat hebben, of de mogelijkheden van de eigen organisatie overschat.

Dat de zaak nu vastzit op de exploitatie van de campus en de garantstellingen is voor de hand liggend, maar geen onverwacht feit. Dat rekening gehouden moet worden met een andere functie van de gebouwen bij een onverhoopt 'verdwijnen' van het MIWB van Terschelling is ook niet nieuw. Je moet daarmee al rekening houden bij het Programma van Eisen, de terreininrichting en het bestemmingsplan, dus vanaf het eerste begin. Dat is niet gebeurd, althans niet aantoonbaar. Het uitgekozen blokkendoos-ontwerp is inflexibel en dat is moeilijk te verhelpen zonder nieuwe (openbare) aanbesteding. In het alternatieve Plan B van SOS en professionele partijen was daar meer rekening mee gehouden. Dit plan maakt functiewijziging naar starters- en gezinswoningen mogelijk. Ook met de inpassing van de gebouwen en functies in de woonwijk Bermuda 4 is rekening gehouden. Het ondoordachte bestemmingsplan voor de nieuwe campus 'op de Berg' maakt functiewijziging zonder nieuwe procedure niet mogelijk.

Terschelling verdient een campus waar het eiland trots op kan zijn, even trots als op het MIWB zelf. Inmiddels zijn de eerste studenten hotel Boschrijck ingetrokken. Een goed alternatief.

De Miedbringer, 54, december 2015, 1512-194, pag. 14.