Actuele onderwerpen: Baai Dellewal

Door SOS op za, 02/01/2016 - 12:32
West-Terschelling, locatie voormalige dancing Dellewal. Foto Piet Zumkehr

West-Terschelling. De natuur neemt de locatie van de voornalige dancing Dellewal over, 2015. Foto Piet Zumkehr

We lezen in de krant dat het college en de raad de uitgestoken hand van de Stichting Natuurherstel Baai Dellewal niet hebben aangegrepen en het vóór 1 juli 2015 aangeboden plan naast zich neer hebben gelegd. Het plan behelst om via crowdfunding en fondsenwerving (Waddenfonds, Groenfonds, EFRO, Prins Bernhard Cultuurfonds, provincie) de Baai Dellewal in natuurlijke staat voor Terschelling te behouden. Ook communicatie daarover bleek niet mogelijk. De wethouder heeft - na geheim overleg eind juni met de fractievoorzitters en het college - besloten dat het plan van de Baai-dames 'niet erg realistisch was' in relatie tot de financiële situatie van de gemeente. Dat staat in de Leeuwarder Courant (30 juli 2015). Het staat ook in het verslag van de raadscommissie van 1 september. Het college trekt de regie in het dossier Dellewal weer naar zich toe, stelt zij.

Projectontwikkeling

Echter, daar heeft het altijd gelegen. College en Raad gaan nu, zonder ervaring, het glibberige pad op van projectontwikkeling gericht op woningbouw aan de baai. Zij willen daarmee de 2,3 miljoen euro terugverdienen die in de grond van de voormalige dancing zit; naast de ontluikende Campus-Victoria problematiek. Alternatieven komen niet in beeld, in ieder geval niet zolang 'Het Beslag van Westers' er nog op ligt. Waarom dat beslag er door de gemeente bij de rechtbank niet is afgehaald laat zich raden. Formeel mogen de Baaidames ook nog een gooi doen naar de gronden, maar van harte lijkt het niet te gaan bij de gemeente. Het hoogste orgaan, de gemeenteraad, heeft in ieder geval geen belangstelling getoond.

Beschamend

Best wel beschamend deze wijze waarop dit burgerinitiatief door de coalitiepartijen wordt benaderd. Kan de gemeenteraad nog zonder 'last of ruggespraak' en inhoudelijke kennis beslissen in dit dossier als zij een publieke en private dubbelrol vervult, en op deze wijze in achterkamertjes ondemocratisch beslist? SOS heeft steeds gezegd achter de plannen van de Stichting te staan, gericht op het 'ontbouwen' van de baai. Woningbouw of hotelbouw op de locaties dancing en Victoria passen niet in dat ideaalbeeld. De Baaidames bieden de gemeente een realistisch, innovatief en breed gedragen alternatief, mogelijk met varianten. Wordt dat niet opgepakt dan is de kans op een Artikel-12-status voor de gemeente levensgroot. Want die woningen gaan er niet komen. De gemeente kiest bewust voor een jarenlang juridisch traject om te proberen haar zin te krijgen. Dit ondanks de woorden van de wethoudster namens het college tijdens een inspraakmoment over de Kadernota (29 juni 2015), dat de door de gemeente gepropageerde burgerparticipatie ertoe dient om juridisch getouwtrek tussen gemeente en burgers te voorkomen. Een gemiste kans.

De Miedbringer, 54, december 2015, 1512-194, pag. 14 - 15