Nieuwe campus Maritiem Instituut op Terschelling een feit

Door Gerard Muiser op wo, 02/12/2015 - 11:46
West-Terschelling; coupure naar de bouwlocatie nieuwe campus. Foto Piet Zumkehr, februari 2016

Coupure naar de bouwlocatie nieuwe campus. Februari 2016

(persbericht gemeente Terschelling)

Woningstichting De Veste, de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (NHL) en de gemeente Terschelling hebben overeenstemming bereikt over de bouw van een nieuwe campus op Terschelling. Dat betekent dat er op 1 september 2017 een nieuwe campus van de NHL op Terschelling zal staan.

Aan de nieuwe campus is een langdurige en zorgvuldige voorbereiding vooraf gegaan. De Veste, de NHL en de gemeente Terschelling zijn daarin een partnership aangegaan voor de realisatie van de campus. Zo heeft de gemeenteraad al in 2013 ingestemd met een nieuw bestemmingsplan en een beeldkwaliteitplan die de bouw van de campus mogelijk maken. Nu alle handtekeningen gezet zijn, kan woningstichting De Veste de campus gaan bouwen. De NHL zal verder investeren in het maritiem onderwijs op Terschelling, onder andere door middel van een forse investering in de onderwijsfaciliteiten van het Maritiem Instituut.

De gemeente is direct begonnen met het bouwrijp maken van het plangebied in het bos aan de Burgemeester Van Heusdenweg. Er worden bomen gekapt en orchideeën verplaatst. De benodigde vergunningen hiervoor zijn al verkregen.