Kinderen tekenen toekomst Terschelling

Door Gerard Muiser op wo, 02/12/2015 - 12:00

 

‘Tekenen voor Terschelling’ was een van de acties die in het voorjaar van 2015 deel uitmaakten van de inventarisatie van ideeën voor de toekomst van Terschelling. Basisschoolleerlingen leverden in de vorm van tekening hun uiteenlopende ideeën aan.
Een boekwerk vol tekeningen van basisschoolleerlingen over Terschelling in 2025 was het resultaat.
Met, zoals het hoort, wensen zonder beperkingen. Zoals een brug tussen Vlieland en Terschelling. Maar ook een manege met binnenbak, een waterdoolhof, een groot waterpark met springplank en een voetbalveld op West. En serieuzer: laat de natuur heel. En: géén Mc Donalds, want dan worden de mensen op Terschelling te dik. De tekeningen zijn  overhandigd aan burgemeester Bert Wassink en verantwoordelijk wethouder Teun de Jong het pas uitgekomen boekwerkje aan de leerlingen van de Brede School in West.
In augustus werd de eerste samenvatting van alle ideeën gepresenteerd in het Groeidocument Toekomstvisie TS 25. In november kwam het vervolg daarop: het ontwerp Toekomstvisie TS 25.
De raadscommissie in het gemeentehuis heeft de ontwerp-toekomstvisie TS 25 besproken. De gemeenteraad bespreekt het onderwerp in de vergadering van 22 december. Als de raad het ontwerp in december goedkeurt, gaat het college begin 2016 met het plan de boer op. Dan worden informatieavonden georganiseerd waarin eilanders kunnen reageren op het plan en suggesties kunnen doen voor onderwerpen die op korte en langere termijn aangepakt moet worden om Terschelling voor te bereiden op de toekomst. Een toekomst die gebaseerd is op 3 pijlers: een krachtige samenleving, een waardevolle omgeving en een duurzame economie.
(Bron: gemeente Terschelling)