Toekomstvisie Terschelling

Door Gerard Muiser op do, 19/11/2015 - 11:15

College legt toekomstvisie Terschelling voor aan gemeenteraad.

Is dit Terschelling? Zijn we op de goede weg? Dat is in grote lijnen de vraag die het college voorlegt aan de gemeenteraad van Terschelling bij de behandeling van de toekomstvisie TS25. Wanneer de raad instemt met het ontwerp in de vergadering van 22 december gaat het college met het ontwerp de boer op. Want het plan is nog niet definitief. Dat gebeurt pas in mei 2016. Vóór die tijd wil het college nog de eilanders gesproken hebben. In januari 2016 worden hiervoor bijeenkomsten georganiseerd.

De Toekomstvisie van Terschelling bestaat uit 3 pijlers: een krachtige samenleving, een waardevolle omgeving en een duurzame economie. In het plan, dat tot stand kwam in samenspraak met eilandbewoners, maatschappelijke organisaties en externe deskundigen, zijn acties benoemd die tot het gewenste eindbeeld kunnen leiden. Prioriteit aan woningbouw voor starters bijvoorbeeld, of energieneutraal bouwen. Ook combinaties van zorg en de toeristische sector worden onderzocht. Is het mogelijk dat woningeigenaren een deel van hun woning verhuren aan jongeren of studenten in ruil voor eenvoudige zorgtaken? Kan Terschelling het toeristenseizoen verlengen door oudere en hulpbehoevende bezoekers een zorgvangnet te bieden? Ook onderwijsvernieuwing draagt bij aan een krachtige samenleving. Inspelen op technische en sociale ontwikkelingen, onderwijs bieden op zowel vwo, havo als mbo-niveau, en het binden van nieuwe hbo- en wo-instellingen aan Terschelling.

De waardevolle omgeving is in TS 25 de pijler die staat voor het karakter van het eiland: de natuur, de zee en het strand, de weidsheid en rust. Hierbij hoort bijvoorbeeld het streven naar zelfvoorzienendheid in water en energie en duurzame innovatie. Wat ook bijdraagt aan de waardevolle omgeving in TS 25 is meer verantwoordelijkheid bij bewoners voor natuur en cultuurhistorisch erfgoed, functionele verlichting op het eiland, ruimte voor fietsers en een moderne digitale infrastructuur.

Dan de duurzame economie, oftewel goed gastheerschap, arbeidsmarktverbreding en duurzame energie. Een kracht die ook voor de toekomst mogelijkheden biedt in TS 25. Hebben ondernemers dan meer ruimte nodig, is er andere horeca mogelijk, hoe ontwikkelen we het winkelgebied in West en Midsland? Om ook de agrarische sector gezond te houden zet TS 25 ook in op verbreding van de sector. Op streekproducten, kamperen bij de boer, opwekking van duurzame energie. Maar ook uitbreiding van de werkgelegenheid maakt deel uit van de economische ambitie van TS 25.

TS25 is niet alleen een gemeentelijk plan. Bewust niet. De toekomstvisie is wat eilanders en de gemeente samen nastreven. Alle acties die voortkomen uit TS 25 wil de gemeente dan ook gezamenlijk vormgeven. Eilanders kunnen dit in januari 2016 opnieuw duidelijk maken. Dan zijn er bijeenkomsten waarin eilanders hun prioriteiten uit TS 25 kunnen aangeven. En aanvullingen, wanneer er onderdelen missen. Al deze reacties gaan vervolgens opnieuw naar college en gemeenteraad, waarna in mei 2016 het raadsbesluit over de toekomstvisie definitief kan worden vastgelegd.