Netjournaal 2014

Door SOS op di, 01/07/2014 - 00:00

Terwijl ik deze woorden tot u richt, is het zomer op ons eiland. Alle vakanties zijn weliswaar nog niet begonnen, maar toch is het al flink druk met toeristen. Dit merken we onder andere aan de drukte op de wegen, drukte op de fietspa­den, drukte in de supermarkten en vooral een dagelijkse rij wachtenden voor de pinautomaat. De beste tijd om boodschappen te doen of geld te pinnen is 's mor­gens vroeg. Daarna ben je gewoon te laat, tenzij je van gezellige drukte houdt. Ik ga beginnen met datgene waar dit stukje voor is bedoeld, een activiteiten­overzicht van SOS in de afgelopen 4 maanden.

 

 • Op l april vond een raadscommissie-vergadering plaats waarbij het Beeldkwaliteitsplan van de Campus aan de orde kwam. Ook kwam aan de orde de staat waarin ons rioleringsstelsel zich bevindt. En er werd gediscussieerd over de winkelsluitingswet
 • Op 15 april diende ons beroep tegen de ontsluiting en de bouwhoogte van een nieuwe Campus voor de Raad van State.
 • Op 22 april vond een raadsvergadering plaats. Er werd o.a. gesproken over de Erfgoednota. Het Rioleringsplan werd besproken. Er is nogal wat onderhoud te verwachten en daarom gaan de lasten de eerstvolgende vier jaar met 32% omhoog. En het Beeldkwaliteitsplan van de Campus wordt als hamerstuk aan­genomen.
 • Op 6 mei waren we aanwezig bij een raadscommissie-vergadering waarbij o.a. het pand Torenstraat 13 aan de orde kwam. De gemeente wil dat het gesloopte huis herbouwd wordt, maar de eigenaar ziet er liever een terras voor in de plaats. Verder kwamen er diverse Beheerverordeningen aan de orde, waaronder Formerum aan Zee
 • Op 9 mei waren we op de Strieper Zeedijk. Zie hiervoor het artikel elders in dit blad.
 • Op 13 mei werd een speciale raadsvergadering ingelast. Allereerst werd van interim-wethouder Mevr. Groeneveld afscheid genomen. Vervolgens werden drie nieuwe wethouders benoemd. Daarna werden nog twee nieuwe raadsleden geïnstalleerd.
 • Op 16 mei waren we aanwezig in de Doopsgezinde kerk te West bij de presenta­tie van het boek 'Sprookjes en Sagen van Terschelling', van de hand van Richard van der Veen. Na de presentatie ging het hele gezelschap naar museum 't Behou­den Huys om de daar ingerichte tentoonstelling te bekijken.
 • Op 21 mei doet de Raad van State uitspraak over ons beroep tegen de hoog­bouw en ontsluiting van de nieuwe campus, waarbij onze bezwaren ongegrond worden verklaard. Zie hiervoor het artikel elders in deze Miedbringer.
 • Op 27 mei zijn we aanwezig bij een raadsvergadering. De Raad besluit dat op de plek Torenstraat 13 geen terras mag komen.
 • Op 3 juni is de Commissaris der Koning aanwezig bij een raadsvergadering, omdat er een profielschets ter sprake komt van een nieuwe burgemeester voor ons eiland.
 • Op 5 juni vindt een raadscommissie-vergadering plaats. De jaarrekening van het jaar 2013 wordt doorgenomen. En het pand Formerum 107 komt ter sprake omdat daar paardenhouderij niet zou passen volgens het bestemmingsplan.
 • Op 11 juni komt het algemeen bestuur van SOS ter vergadering bijeen.
 • Op 24 juni vindt een raadsvergadering plaats. De jaarrekening over het jaar 2013 wordt vastgesteld. Omdat het zomerseizoen aanstaande is, wordt het toezicht en de handhaving besproken om geen alcohol meer te verkopen aan jongeren die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt. Dit was de laatste gemeenteraadsvergadering voor de vakantie en de Raad gaat proberen de batterij weer op te laden zodat ze er na het vakantieseizoen er weer volop tegen aan kunnen
 • Op 2 juli nemen we deel aan een avond over Gebiedsmarketing met als ondertitel 'Sense of Urgency'. Het gaat om de toeristische toekomst van het eiland.
 • Op 5 juli zijn we in de Westerkerk aanwezig waar het door de Vlielanders J. Houter en A. Doedens geschreven boek wordt gepresenteerd, genaamd "1666: Het Vlie brandt". In dit boek wordt beschreven hoe in augustus 1666 op de Vlieree circa 170 schepen door brand verloren gaan en hoe de dag erna het dorp West-Terschelling wordt platgebrand. Ook het Strieper Wyfke wordt in dit boek genoemd.
 • Op 10 juli wordt het streekkeurmerk Waddengoud uitgereikt aan vakantiepark Tjermelan te Oosterend, waarbij wij ook aanwezig zijn.

  Beste lezers, ik ben er weer doorheen. Ik weet niet of u dit jaar met vakantie gaat. Misschien gaat u nu, of gaat u in het naseizoen als het overal weer wat rustiger is. Thuis blijven is ook een optie en heet dan 'Staycation'. En beschikt u over een ruime tuin, dan gaat u naar uw eigen 'Tuinesië'. Ik wens u hoe dan ook veel vakantieplezier toe.

  Jaap Smit - secretaris (juli 2014)