Reactie SOS op uitspraak Raad van State, Campus

Door SOS op di, 27/05/2014 - 00:00
Huidige campus

Stichting Ons Schellingerland is uiteraard teleurgesteld over de uitspraak van de Raad van State, vooral om Terschelling zelf. De Raad van State oordeelde vorige week de bezwaren van SOS ongegrond. De stichting heeft natuurlijk geen bezwaar tegen de campus zelf, maar tegen de ontsluiting ervan op de hoofdweg met een coupure door de kwetsbare bos-duinrand op de hoogte van baai Dellewal. Niet duidelijk is gemaakt waarom een ontsluiting op de Europalaan-hoog niet kan. Dat is om meerdere redenen een beter alternatief. Veel eilanders zijn daar voor. Voor een rechter in Den Haag is het echter moeilijk een beeld te krijgen van de complexe locatie met veel hoogteverschillen en verkeer zonder daar zelf gekeken te hebben. SOS had daar uitdrukkelijk om gevraagd om te voorkomen dat er straks wordt gezegd: “Dat had zo niet gemoeten”. Maar de rechter wilde de moeite daarvoor niet nemen. Het raadsoordeel behoudt dus het voordeel van de twijfel. Ook vijf bouwlagen is voor de stichting te hoog. Het gaat daarbij om de on-eilandse bouwhoogte van Landal-Europa. Ook in dit geval is niet duidelijk gemaakt waarom drie bouwlagen op de campuslocatie in het bos tegenover hotel Schylge niet kan. Dat alternatief heeft de voorkeur van velen, ook in de gemeenteraad. En het past ook in het bestemmingsplan. Er is een concreet alternatief plan van een bouwcombinatie die uitgaat van drie bouwlagen dat past in het campusterrein. Het is bovendien goedkoper en flexibeler. Dus als projectontwikkelaar De Veste afhaakt is er niets aan de hand. Er is zelfs een door De Veste niet-gekozen ontwerp ingediend met twee bouwlagen van hoge architectonische kwaliteit. Dus het kan wel als de ambitie er is. SOS vreest dat de eilanders en gasten nu moeten afwachten wat er gebouwd gaat worden. Van burgerparticipatie was tot nu toe geen sprake, wel van intimidatie, namelijk dat de zeevaartschool van het eiland zou verdwijnen. Het is na deze uitspraak van de Raad van State nu aan de gemeente en De Veste om iets te maken waar Terschelling trots op kan zijn, boven de middelmaat. Ook de zeevaartschool MIWB heeft hierin een groot belang en verantwoordelijkheid, vindt SOS. De enige mogelijkheid tot inspraak die er nog is, is te reageren op het bouwplan in de omgevingsvergunning. De gemeente heeft beloofd hierover een openbare informatiebijeenkomst te houden. Die ziet SOS met belangstelling tegemoet.