Netjournaal 2013

Door SOS op ma, 01/07/2013 - 00:00

Op dit moment van schrijven is de zomer weer in ons land. Welke zomer, zult U zich lange tijd hebben afgevraagd. Want inderdaad, hadden we eerst al te maken met een winter die maar bleef voortduren, vervolgens kwam er ook een voorjaar met veel te lage temperaturen voor de tijd van het jaar. Dit jaar is er op Terschelling geen 'eerste kievitsei' gevonden. Dit omdat dit simpelweg nog niet was gelegd tijdens de officiële eierzoekperiode.
Dat was natuurlijk een tegenvaller voor de eierzoekers en de nazorgers, want het is toch ieder jaar weer spannend wie het eerstgevonden eitje aan de burgemeester mag overhandigen. De natuur liep vanwege de kou een achterstand op van wel twee tot drie weken, vergeleken met voorgaande jaren. De boeren merkten het aan de grasgroei; de vogels begonnen later met het bouwen van hun nest; en nog zoiets: de eerste aardbeien van de volle grond kun je soms half juni al plukken, maar de eerste aardbeien begonnen kort geleden pas te rijpen. En het is op het moment van schrijven al begin juli! Maar och, een oude volkswijsheid zegt dat de natuur zichzelf altijd wel weer herstelt en zo zal het ook deze keer wel weer gaan. De zomer is nog maar net begonnen en wie weet wat ons nog te wachten staat! Ik ga dus maar gauw beginnen met datgene waar dit stukje voor is bedoeld en waar we in de vorige Miedbringer zijn geëindigd.

 • Op 21 maart vindt overleg plaats van de Beheer Overleg Groep (BOG) waarin wij ook zijn vertegenwoordigd. De dag erna neemt de conservator van museum 't Behouden Huys, Dhr. F. Schot afscheid, waarbij wij eveneens aanwezig zijn.
 • Op 26 maart komt in een raadsvergadering de verplaatsing van kampeer-areaal aan de orde. Het betreft hier een camping die men wil opheffen, waarbij de kampeerrechten vervolgens overgaan naar een andere camping.
 • Op 2 april vindt een raadscommissie vergadering plaats waarbij aan de orde komt het nieuwe bestemmingsplan Hoorn en De Duunt. En ook wordt de strandbewaking tijdens het toeristen hoogseizoen geëvalueerd.
 • Op 12 april zijn we bij een bespreking om de Boschplaat tot een z.g. "Dark sky park" uit te roepen. Bij een dergelijk park moet het tijdens de nachtelijke uren absoluut en volslagen duister zijn. Daar er echter vanaf de Friese kust altijd wel wat lichtschijnsel binnenkomt, twijfelen wij aan de haalbaarheid hiervan.
 • Op 16april vindt een laatste vergadering plaats om te komen tot herstel van de Grië. De aanvraag is thans gereed en kan worden ingediend bij het Wadden-fonds.
 • Op 23 april zijn we aanwezig bij een raadsvergadering. Op de agenda staat de strandbewaking gedurende 9 weken in het hoogseizoen. Om het strand te bewaken bij West aan Zee, Midsland aan Zee en Formerum aan Zee moet de Gemeente toch fors in de buidel tasten. De bewaking wordt uitbesteed aan de KNRM en kost per jaar ca. € 150.000! De toerist betaalt hier uiteraard zelf ook aan mee via de toeristenbelasting.
  Verder besluit de Raad de koopprijsgrens van woningen te verhogen van € 272.000,- naar € 373.000,-
 • Op 7 mei vindt weer een raadscommissievergadering plaats. Gesproken wordt o.a. over het Project Tonnenloods. De tonnenloods aan de Willem Barentsz-kade te West-Terschelling zal door Rijkswaterstaat worden overgedragen aan de Gemeente. De bedoeling is vervolgens het te gaan gebruiken voor museum doeleinden. Zo zal het Centrum voor Natuur en Landschap er een nieuw onderkomen in kunnen vinden, zo is de bedoeling.
 • Op 17 mei zijn we aanwezig bij de opening van een nieuw wandelnetwerk op ons eiland. De Stichting "Sporen in het Zand " stelde samen met Staatsbosbeheer en de VVV een compleet wandelnetwerk samen, compleet met een bijbehorende gids.
 • Op 28 mei zijn we aanwezig bij een raadsvergadering. De raad beslist o.a. om € 75.000,- beschikbaar te stellen voor het Project Tonnenloods. Op 30 mei komt het algemeen bestuur van SOS ter vergadering bijeen.
 • Op 4 juni zijn we aanwezig bij een raadscommissie vergadering. Op de agenda staan de bestemmingsplannen voor een nieuwe campus en nieuwe wijk voor woningbouw in de z.g. Bermudadriehoek te West-Terschelling. Daar voor beide bestemmingsplannen bos moet worden gekapt en waardevolle natuur verloren zal gaan, wordt ter compensatie een bedrag van € 337.000,-beschikbaar gesteld.
  Dit geld zal weer besteed worden op ons eiland, zo vernemen we van de wethouder. Tevens wordt gediscussieerd over het rijden op het strand gedurende de wintermaanden.
 • Op 25 juni zijn we aanwezig bij een raadsvergadering. Het strandrijden staat op de agenda en er wordt besloten het aantal vergunningen te stellen op 933 stuks. Eveneens blijft het strand autovrij gedurende de kerstvakantie. Verder staan ook de jaarrekening 2012 op de agenda, evenals de begroting voor het jaar 2013/2014 op de agenda.
 • Op 2 juli wordt een gehele vergadering gewijd aan de begroting voor het jaar 2013, ook wel genoemd: kadernota. De Gemeente ziet de inkomsten uit het gemeentefonds de komende jaren flink terug lopen. Om dit te compenseren zal er iets bedacht moeten worden. Men denkt er o.a. aan om de toeristenbelasting te verhogen. Een besluit zal hierover vallen in de komende raadsvergadering van 23 juli.

Beste mensen, ik ben er weer doorheen. De drukke vakantieperiode op ons eiland staat thans op het punt van beginnen. Dit gaat soms wel eens gepaard met wat extra drukte en lawaaioverlast. Maar we wonen tenslotte op een vakantie-eiland. Er wordt flink aan verdiend en dan mogen we er met z'n allen best wat voor over hebben, denk ik maar. Ik wens U ook een hele fijne vakantie toe. Mooi weer is daarbij belangrijk, maar een hittegolf? Nee, daar zit ik persoonlijk bepaald niet op te wachten.

Jaap Smit, secretaris SOS