Netjournaal 2012

Door SOS op do, 01/11/2012 - 00:00

Eerst wil ik het met U hebben over het aantal Engelse woorden dat ons dagelijkse taalgebruik binnendringt, zowel in de krant als op de TV. Als bijvoorbeeld iemand een onderscheiding heeft verdiend, dan spreekt men van een ‘Award’. Een toneel- of filmprijs heet op de TV steevast een ‘Award’. Als de hond jongen heeft gekregen, dan spreekt men van: ‘puppies’. Voor de kat geldt hetzelfde: we hebben het dan over ‘kittens’ in plaats van jonge katjes. En wat te denken van de zin: "We gaan shoppen met de kids". Of zijn we niet meer in staat om te zeggen: "We gaan boodschappen doen en de kinderen gaan ook mee." Op Terschelling doen we er ook aan mee. Hadden we vroeger op de stranden in de zomer nog ‘strandwachten’; dat zijn nu ‘Lifeguards’ geworden. Ik heb bewondering voor de jongens en meisjes die dat werk doen, en ze zijn prima opgeleid met modern materiaal, maar de naam had best hetzelfde mogen blijven. Ook Rederij Doeksen heeft een van zijn snelboten een Engelse naam gegeven, de ‘Tiger’. Spreek uit op z’n Engels: ‘Taiger’. De meeste eilanders om Oost hebben het nog steeds over de ‘Koegelwieck’ als ze het over de sneldienst hebben. De naam ‘Taiger’ komt ze nog steeds moeilijk over de lippen. Het verduitste ‘Tieger’ is het bunkercomplex bij West. En wat te zeggen van ‘veerbootterminal’, of nog erger: ‘Ferry terminal’. Nee, dan klinkt het woord ‘Veerhuis’ wel zo mooi. Tijdens de discussie over de Brede School op West konden we in de Raad het volgende horen: Als de kinderen per auto naar school worden gebracht hoort daar een uitstapplaats bij. Dat is de ‘Kiss and Drive’-plek. In de Raad viel de volgende vertaling hiervan te horen:"Un tuut en dan der uut!". Dit laatste klinkt mij toch wat aangenamer in de oren.. Misschien loop ik met dit te schrijven het gevaar voor ouderwets versleten te worden, dus begin ik gauw met waar dit stukje voor bedoeld is: een overzicht van onze activiteiten in de afgelopen vier maanden.

 • Op 17 en 18 juli zou een raadsvergadering plaats vinden. Wegens het niet tijdig aankondigen ervan in weekblad ‘de Terschellinger’ vonden beide vergaderingen geen doorgang.
 • Op 28 juli waren wij aanwezig in museum ‘t Behouden Huys’ bij de opening van de permanente expositie ‘Loodsen, tonnen en redders’.
 • Tijdens de vakantieperiode konden we genieten van de zon, terwijl de zonnige periodes ook werden onderbroken door regen. Groeizaam weer voor de boeren, maar of de vakantieganger daar ook zo over denkt?
 • Op 17 augustus behandelt de Gemeenteraad de punten die in juli op de agenda stonden. Zo wordt het bestemmingsplan West-Terschelling aangenomen. De subsidie aan Oerol wordt verdubbeld van € 50.00,- naar € 100.000,- per jaar. En de locatie voor de nieuwe campus van de Zeevaartschool wordt definitief bepaald in het bos van de z.g. Bermuda driehoek nr. 3 te West. Dat is aan de noordzijde van de Burg. van Heusdenweg, ongeveer tegenover Hotel Schylge. Ook wordt het Ontwikkelplan voor de polder van Terschelling aangenomen.
 • Op 4 september zijn we aanwezig bij een commissie-vergadering. Vooraf wordt afscheid genomen van raadslid de heer Hoeve. Hij wordt opgevolgd door de heer Bos, beiden van Plaatselijk Belang. Als eerste wordt de Horeca-notitie behandeld. Vervolgens wordt de bouw van de Brede School te West behandeld. Deze zal komen waar nu nog de Prinses Margrietschool staat. Het wordt een multi-functioneel gebouw. Behalve dat er kinderen les zullen krijgen, zal er ook buiten-schoolse opvang zijn, een peuteropvang en Stichting Jeugdwerk Terschelling zal er een onderkomen vinden.
 • Op 7 september vindt onze jaarlijkse donateurs-vergadering plaats, en de dag erna op 8 september gaan we vanwege ons 50-jarig bestaan met circa 170 deelnemers naar het vogeleiland Griend. Het werd een unieke reis onder prachtige weersomstandigheden naar dit normaliter voor mensen verboden gebied. De grote belangstelling bracht een tot in detail verzorgde voorbereiding met zich mee. Twee boten van de stichting Museumwerf Terschelling, de Rutgers van Rozenburg en het Willem Barentszbootje, brachten groepjes heen en weer. Vanaf het m.s. ‘Ameland’ ging ook menigeen wadend naar Griend. "Kunnen we thuis zeggen dat we van Ameland naar Griend zijn gelopen", grapte een van de deelnemers. Vanwege het tij moest iedereen terug aan boord, na een uurtje de zuidkust van Griend te hebben bewandeld. Op de terugweg werd de ‘oude’ route genomen: door het Schuitengat en volgde een verrassingsbezoek aan de zeehondenbank ‘Engelschehoek’. Een spontane collecte voor de stichting Museumwerf bracht 662,50 euro op. SOS had al 500 euro toegezegd aan deze stichting, die dus 1162,50 euro in ontvangst kon nemen.
 • Op 13 september staan wij met een kraam op de Beestenmerk te Midsland. Dit om onze stichting meer naamsbekendheid te geven en om nieuwe donateurs te werven.
 • Op 25 september zijn wij aanwezig bij een Raadsvergadering. Een voorbereidings- besluit voor het nieuw bestemmingsplan Hoorn/De Duunt wordt genomen. En de Raad stemt unaniem in met het plan voor de Brede School te West. Het valt te betreuren dat enkele buurtbewoners vasthouden aan hun bezwaren.
 • Op 26 september zijn we in de Betonningsloods te West waar aan de vooravond van het zogenoemde ‘Springtij-festival’ over duurzaamheid wordt gesproken. De belangstelling is groot. En omdat de Waddeneilanden over relatief veel zonne-uren beschikken, gaan de gedachten uit naar de opwekking van stroom door de aanleg van zonne-akkers. We zullen dit kritisch volgen.
 • Op 28 september komt het Algemeen Bestuur van SOS ter vergadering bijeen, ondermeer over de gewijzigde statuten. Met dank aan onze donateur/huisadvocaat.
 • Op 2 oktober zou een raadscommissie-vergadering gehouden worden, maar deze wordt verschoven naar 9 oktober, wederom wegens het niet tijdig publiceren ervan.
 • Op 9 oktober vindt deze commissievergadering wel plaats en komt het nieuwe Bestemmingsplan Buitengebied Polder aan de orde. Ook komt het verleggen van de oostelijke havendam ter sprake. Dit zou meer ruimte betekenen in de haven. Maar er hangt natuurlijk een ferm kostenplaatje aan, terwijl de erachter liggende Plaat een Natura2000-gebied is. Dus nog veel obstakels.
 • Op 22 oktober zijn we aanwezig bij de Commissie Beroep en Bezwaar en horen we de voor- en tegenstanders van een 40 meter hoge UMTS-mast te Midsland-Noord. De Raad had zich uitgesproken voor de bouw ervan, maar diverse eigenaren van (recreatie)woningen in de directe omgeving zijn tegen plaatsing. Iedere antennemast op ons eiland vinden wij er eentje teveel, maar omdat hier een veiligheidsaspect meespeelt, zijn wij niet de procedure ingegaan.
 • Op 23 oktober zijn we aanwezig bij een vergadering van de Gemeenteraad. De uitgangs- punten van het Bestemmingsplan Buitengebied Polder worden aangenomen. Het verleggen van de havendam wordt door het College van B&W afgewezen. Dit is voor de beide CDA- raadsleden reden om een motie van afkeuring tegen de wethouder in te dienen. Deze motie wordt echter door een meerderheid van de Raad niet gesteund.
 • Vanaf 1 november is onze website ‘in de lucht’: www.sos-terschelling.nl. We zijn nu dus te vinden, met dank aan onze donateur J.A. Buiskool.

Beste mensen, ik hoop dat de opsomming van deze actualiteiten u heeft geboeid. Tot slot. De cranberry-pluk voor particulieren is inmiddels weer vrijgegeven. De cranberry-oogst was dit jaar overvloedig en er is meer dan genoeg voor iedereen overgebleven.

Jaap Smit – secretaris, 1 november 2012