De kerk van Hoorn

Door SOS op do, 04/06/1992 - 23:00
Kerk van Hoorn

Doorkijkje naar kerk van Hoorn.
Foto: Piet Zumkehr

In de Miedbringer van vorig jaar september lazen wij weer eens over de namen Sint Jan en Sint Nicolaas voor de kerk van Hoorn. Heel vlot wordt nu maar aangenomen dat de juiste naam de Sint Nicolaaskerk is. Verwezen wordt naar het boek van dr. Wumkes geschreven in 1929. Op die bewuste bladzijde staat: Qua ratione eclesia St.Nicolai Insulae Scelliganae omni jurisdictione propria posthabita semet per proprias aediles ultro offert regendam nostro coenobio Lidlomensi. Vrij vertaald: In deze zaak biedt de kerk van de heilige Nicolaas op het eiland Schellingelan aan om in ieder rechtskundig opzicht de hierna genoemde eigendommen te verwijderen en zorg te dragen en biedt bovendien aan om het klooster Lidlum te besturen.

Maar nog steeds lees ik nergens dat de Sint Nicloaaskerk de kerk van Hoorn is.

C.Cupido, Hoorn.

Miedbringer, jaargang 31, no. 9206-117, juni 1992. pag. 19.