bestuur

Toekomstvisie Terschelling

Door Gerard Muiser op do, 19/11/2015 - 11:15

College legt toekomstvisie Terschelling voor aan gemeenteraad.

Is dit Terschelling? Zijn we op de goede weg? Dat is in grote lijnen de vraag die het college voorlegt aan de gemeenteraad van Terschelling bij de behandeling van de toekomstvisie TS25. Wanneer de raad instemt met het ontwerp in de vergadering van 22 december gaat het college met het ontwerp de boer op. Want het plan is nog niet definitief. Dat gebeurt pas in mei 2016. Vóór die tijd wil het college nog de eilanders gesproken hebben. In januari 2016 worden hiervoor bijeenkomsten georganiseerd. Ook SOS spreekt in.
 

Bijzonder Terschelling: Bestuurskracht

Door SOS op wo, 01/04/2015 - 12:55

Ik begin met een goed bericht. Bert Wassink is als nieuwe burgemeester van Terschelling enthousiast aan zijn nieuwe functie begonnen. We hebben hem en zijn vrouw Ariënne (Bloem) van harte welkom geheten. Het eiland, en ook SOS, hopen op nieuwe impulsen in enkele hardnekkige kwesties die het gemeentehuis en de gemeenschap op Terschelling in de tang houden. Alle succes toegewenst ook vanaf deze plaats.

Bijzonder Terschelling: Ontwikkel visie

Door SOS op ma, 01/12/2014 - 14:26

In 1962 is onze stichting SOS opgericht ondermeer als reactie op de onstuimige groei van de 'vrije-tijdsbesteding': het toerisme. Overal in Nederland en langs de Europese kusten werden in snel tempo badplaatsen uit de grond gestampt, met grote hotels. En het kamperen kwam als betaalbare verblijfsvorm sterk op, inspelend op het gevoel van vrijheid. Ook op Terschelling nam het toerisme sterk toe, geconcentreerd in de zes weken van de schoolvakanties en de 'bouwvak' in juli en augustus. Daarbuiten was er weinig te doen en stonden de 'zomerhuisjes' en de kampeerterreinen weer leeg.

Bijzonder Terschelling: Vernieuwing

Door SOS op di, 01/04/2014 - 14:53

Op het moment van dit schrijven zijn net de gemeenteraadsverkiezingen achter de rug. Een opsteker voor Terschelling is, dat het opkomstpercentage relatief hoog is. Dus de 'politiek' leeft. De zetelverdeling bleef ongewijzigd ten opzichte van de situatie voor de verkiezingen. De rust lijkt een beetje teruggekeerd. Nu de bestuurskracht nog, om te voorkomen dat Terschelling alsnog wordt ingelijfd in een groter verband. In de vorige Miedbringer is daar uitgebreid over geschreven onder Kantelpunt besturen. De eerste geluiden van de nieuwe raad zijn bemoedigend.