juli 2020

Beroep tegen bouwplannen Pluktuin

Door Gerard Muiser op ma, 06/07/2020 - 09:56

Beroep bouwplannen Pluktuin

Opnieuw is SOS in beroep gekomen tegen het gewijzigde bestemmingsplan Zelfpluktuin Groenhof. Dat heeft er in geresulteerd dat bestuursleden niet meer welkom zijn in de pluktuin, constateert toekomstig voorzitter Jan Willem Spanjer. Dat is jammer omdat SOS niets tegen de pluktuin heeft maar wel tegen de realisering aldaar van een bedrijfswoning met schuur. In eerste instantie heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State het beroep  van SOS gehonoreerd.  Nog steeds is volgens SOS onvoldoende gemotiveerd waarom ten behoeve van het toezicht de bouw van een bedrijfswoning noodzakelijk is. Maar ook is de motivering ten aanzien van de volwaardigheid van het bedrijf gebrekkig. Hierbij is het beroepschrift van SOS weergegeven. Hierin kunt u lezen waarom naar de mening van SOS het nieuwe besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan dient te worden vernietigd. Nogmaals, het is jammer dat bestuursleden worden weggestuurd van de pluktuin onder toevoeging dat SOS zich overgeeft aan list en bedrog. Daarvan is geen sprake: ons beroep dient mede om te voorkomen dat ook anderen een bedrijfswoning in de polder kunnen realiseren en er dus sprake kan zijn van precedentenwerking.

 

Donateursvergadering

Door Gerard Muiser op wo, 01/07/2020 - 10:26

Het bestuur van de Stichting Ons Schellingerland is overgegaan tot de voorbereidingen voor de jaarlijkse algemene donateursvergadering. Mocht de situatie blijvend de goede kant uitgaan met betrekking tot het coronavirus, kan, met in achtneming van de anderhalve meter afstandsregel, de vergadering worden gehouden. De datum is geprikt: vrijdag 18 september 2020.