mei 2020

Brief aan de raad met de Zienswijze van SOS op planvorming Dellewal

Door Gerard Muiser op do, 14/05/2020 - 08:28

Zienswijze SOS op planvorming Dellewal

In een brief aan de raad wordt de zienswijze van SOS op de planvorming rond Dellewal toegelicht.  De conclusie van SOS is, dat in het voortraject niet alle ruimtelijke en financiële varianten voor Dellewal deugdelijk en transparant zijn ingebracht en afgewogen. De uitgebreide toelichting vindt u in de brief.

Zienswijze planvorming Dellewal

Door Gerard Muiser op do, 14/05/2020 - 08:16

Zienswijze Planvorming Dellewal

Tijdens de digitale raadscommissie van 13 mei 2020 is de zienswijze van de Stichting Ons Schellingerland gepresenteerd. SOS geeft de gemeente het advies dit Ontwerpplan Dellewal in te trekken en het Dossier Dellewal bevolkingsbreed te heroverwegen.