Nieuwe Miedbringer is uit

Door Gerard Muiser op ma, 18/12/2023 - 13:22

Nieuwe Miedbringer is uit

De herfst heeft plaats gemaakt voor de winter, tijd voor de laatste Miedbringer van 2023. Dankzij Brent Kok, de zoon van Jan Pieter Kok, kon deze Miedbringer nog voor de kerst uitkomen. Zoals gemeld overleed Jan Pieter onlangs. Hij verzorgde jarenlang de opmaak van De Miedbringer.

In deze Miedbringer zoals gebruikelijk een voorwoord van voorzitter Spanjer. Verder bijdragen van secretaris Smit, zoals het kwartaaljournaal, met allerlei Terschellinger zaken die het bestuur volgde in de maanden juli tot december 2023, en een uitgebreid verslag van de laatste algemene donateursvergadering in september j.l.. Verder een artikel, ook van Jaap Smit, over de seinpaal op Seinpaalduin. De seinpaal wordt op initiatief van SOS gerestaureerd dezer maanden en zal - als alles volgens plan verloopt - in het voorjaar klaar zijn.
Verder sprak ondergetekende een eilandbezoeker. Niet zo maar een toerist, nee, een wereldreiziger. Mariska Woertman van Texel voer met haar gezin op haar schip Zouterik vier jaren over de wereld en bezocht onder meer vele eilanden. Ze schreef daar een boek over. En ook over Terschelling schreef ze een beschouwing naar aanleiding van een bezoek (met haar schip) aan ons eiland. Met haar toestemming publiceert De Miedbringer deze overdenking.
Verder een oproep aan de donateurs om zich als vrijwilliger aan te melden voor snoeiwerk bij en op het Strieper kerkhof.

Onze website sos-terschelling.nl bestaat nog steeds, maar de verversing lukt helaas niet regelmatig. Het is vrijwilligerswerk, dat ondergetekende in zijn eentje moet doen. Wegens ziekte deze zomer stond de verversing zo goed als stil. Dan blijkt de kwetsbaarheid als iemand iets in zijn eentje moet doen. Hulp is dan ook zeer welkom, maar wie oh wie??? Aanmelden kan bij een bestuurslid (zie colofon).
Toch is het raadzaam om af en toe deze site te raadplegen, omdat er toch van tijd tot tijd nieuwe items op staan, de meest actuele zaken, die niet meer in de Miedbringer konden worden opgenomen, en natuurlijk de nieuwste Miedbringer digitaal.
Ik wens u veel leesplezier toe, fijne feestdagen, een goede jaarwisseling en een goed begin van 2024. De volgende Miedbringer kunt u in het voorjaar van 2024 verwachten.

Gerard Muiser, bestuurslid van SOS en eindredacteur van het contact- en mededelingenblad De Miedbringer