Havengebied Terschelling aangepakt

Door Gerard Muiser op ma, 30/01/2023 - 16:11

Havengebied van Terschelling op de schop
De komende jaren wordt het havengebied van Terschelling tussen de jachthaven en het Zeeliedenmonument flink aangepakt. Delen zijn ouder dan 40 jaar en uitstel van het werk is niet langer verantwoord. Dit geldt onder meer voor damwanden en bestrating. Ook vanwege de meest recente opvattingen over klimaatverandering en zeespiegelrijzing zijn aanpassingen nodig. Drie partijen zijn betrokken bij de aanpassingen: de gemeente Terschelling, Rijkswaterstaat en rederij Doeksen. Via voorlichtingsbijeenkomsten kan iedereen in de eerste maanden van dit jaar kennisnemen van de veranderingen de komende jaren en vragen stellen. Rijkswaterstaat neemt de vernieuwing van de aanleginrichting van de veerboot voor zijn rekening. Hiervoor is een tijdelijke aanlegplaats noodzakelijk om de veerdienst door te kunnen laten gaan. Verder wordt de kade daar ter plekke vernieuwd. Rederij Doeksen is eigenaar van het veerhavengebouw, dat de plannenmakers verplaatst willen hebben. Niet bekend is of de rederij daartoe bereid is. De gemeente is verantwoordelijk voor de rest van het havengebied. Opvallende verandering is dat de damwand langs de dokken aan de Willem Barentszkade wordt vervangen door een hellend talud. De werkzaamheden moeten in 2024 beginnen.

Er zijn nog inloop- en voorlichtingsbijeenkomsten op 1 en 15 februari en 1, 15 en 29 maart 2023.