Oud-voorzitter Spanjer overleden

Door Gerard Muiser op wo, 07/07/2021 - 11:55

Oud-voorzitter Wim Spanjer overleden

door Gerard Muiser

Wim Spanjer, oud-voorzitter van SOS, is 6 juli 2021 op 95-jarige leeftijd overleden. Hij was bestuurslid van 1991 tot 1993 en werd toen voorzitter, als opvolger van Heert Klijn. In 2001 nam hij afscheid als voozitter en werd opgevolgd door wijlen Hugo Gorter. Hij bleef echter tot 2008 in het bestuur. Wim is de vader van onze huidige voorzitter, Jan Willem Spanjer.
 

In de donateursvergadering van 23 juli 1993 trad Wim Spanjer aan als voorzitter. Op dat moment had SOS onder meer te maken met het ontwerp van het nieuwe hotel Paal 8, dat toen veel omvangrijker was dan wat later is gerealiseerd. Sommigen spraken toen van een tweede paleis Soestdijk! Dat plan is na vele acties van onze stichting met hulp van de bevolking en uiteindelijk de  politiek niet in uitvoering genomen. Later kwam er een nieuw plan op tafel en opnieuw waren er bedenkingen. Daarop werd dit plan aangepast met als resultaat het hotel zoals we dit nu kennen, ongeveer de helft in grootte van het oorspronkelijke plan.
Onder leiding van Wim Spanjer sprak SOS zich verder toen, net als nu, uit over bestemmingsplannen, structuurvisie, golfbaan, gemeentehuis, appartementengebouwen, enz.
Spanjer zei er bij zijn afscheid als voorzitter het volgende over: "Boeiend om mee te maken en te mogen werken aan het naar mijn mening goede streven van SOS om ons mooie eiland te behoeden voor aantasting van de karakteristieke waarden en de natuur. De ervaring heeft mij echter geleerd dat de economische belangen vaak voorrang krijgen boven de belangen van wat onze stichting meent dat goed is voor ons eiland. Niettemin hebben wij nog steeds die taak, gelet ook op de reacties die het bestuur nog regelmatig ontvangt." Woorden die aan actualiteit niets hebben ingeboet.
Wim Spanjer heeft de Stichting Ons Schellingerland gedurende 17 jaren op een bijzondere wijze vertegenwoordigd. Een gedegen voorzitter, iemand die respect afdwong door de evenwichtige en correcte wijze, waarop hij zijn taak uitoefende en door zijn kennis van zaken.