Kwartaaljournaal april 2017

Door SOS op zo, 02/04/2017 - 12:00
Terschelling, Duinmeer paal 3, juni 2016. Foto Piet Zumkehr

Duinmeer Paal 3

Kwartaaljournaal november 2016 tot april 2017.

Van een lezer ontving ik de opmerking dat ik in het kwartaaljournaal vele punten behandel, zonder erg diep op de onderwerpen in te gaan. Maar het is ook niet de bedoeling om uitgebreid in te gaan op alle punten. Het journaal is bedoeld om te laten zien waar het SOS-bestuur zich mee bezig houdt. Mochten er vervolgens onderwerpen in staan waar u meer van wilt weten, dan kunt u bijvoorbeeld de website van de gemeente Terschelling opzoeken en vervolgens naar 'Vergaderingen' gaan. De vergaderingen kunt u vervolgens afluisteren. Ook worden er onderwerpen in de lokale kranten behandeld en op de website van SOS: sos-terschelling.nl. En als u er niet uitkomt, dan kunt u altijd de secretaris mailen of bellen. Onderwerpen waar SOS dieper mee bezig is komen in het hoofdstuk Actuele Onderwerpen aan de orde. Ik ga daarom toch maar op dezelfde wijze verder.

Op 16 november waren we aanwezig in ET10 om door de wethouder nader geïnformeeerd te worden over het zwembad 'De Dôbe'. 

Op 22 november waren we in de Driemaster te Midsland waar het Wetterskip de plannen ontvouwde over de rioolwaterzuivering aan de Nieuwe Dijk te West. Dit project kreeg de naam Vis en Vogels. Dezelfde avond gingen we naar een raadsvergadering waarin groen licht werd gegeven voor de aanleg van een zonneweide te Hee.

Op 29 november vond een raadsvergadering plaats. De indexatie van de koopprijs-grens van woningen werd onder de loep genomen, evenals de wijze van inspraak tijdens de vergaderingen.

Op 13 december vond een raadscommissie-vergadering plaats waarin de plannen van Cupcompost werden besproken om te gaan composteren in de polder ten zuiden van Lies.

Op 15 december waren we aanwezig bij een bijeenkomst wegens het verplaatsen en opnieuw in gebruik nemen van het Drenkelingenhuisje, oftewel het 'Hûske op 'e Hoek'.

Op 19 december gaven wij onze mening over de Woonvisie. Burgers kunnen via een inloopbijeenkomst ook hun visie geven. Diezelfde avond waren we aanwezig bij een raadsvergadering. Cupocompost krijgt in deze vergadering groen licht om te gaan composteren via een pilot-project van vijf jaar. Verder wordt besloten dat onze gemeente een Fair-Tradegemeente gaat worden.

Op 5 januari van het nieuwe jaar (2017) waren we aanwezig bij de nieuwjaarsbijeenkomst op het gemeentehuis.

Op 17 januari waren we aanwezig bij een raadscommissie-vergadering. Gesproken werd over het vergroten van een loods op het bedrijventerein. Op deze dag stonden we ook voor de bestuursrechter in Leeuwarden, waar de bouw van het strandhotel Midsland aan Zee is behandeld.

Op 19 januari kwam het algemeen bestuur van SOS voor vergadering bijeen.

Op 23 januari dienden wij samen met het Platform een beroep in bij de Raad van State tegen het Beheerplan Natura2000, in verband met de voortdurende afslag van de oostpunt van ons eiland, met name de Cupido's Polder.

Op 31 januari vond een raadsvergadering plaats en de uitbreiding van de loods op het Bedrijventerrein mag gaan paats vinden. En de welstandscommissie 'Hûs en Hiem' heet nu Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit. Het is maar dat u het weet!

Op 7 februari stond de aanleg van een zonnedak op de agenda. Deze zou moeten komen boven het langparkeerterrein op de Werkhaven. Er tekende zich veel tegenstand af. Reden om dit onderwerp van de agenda te schrappen. En de Raad besprak de Nota van uitgangspunten voor een nieuw bestemmingsplan voor het haventerrein.

Op 28 februari werd tijdens de voorbereiding van het bestemmingsplan van het havengebied voorgesteld een werkhaven aan te leggen bij het 'Lichtje'. Verder ging de raad akkoord met nieuwbouw van het strandpaviljoen West aan Zee. Ook kwam het Westerkeyn-terrein aan de orde. Hier vindt jaarlijks het Oerol plaats, maar de eigenaar van het perceel heeft bouwplannen voor recreatiewoningen in gedachten.

Op 1 maart kwam de klankbordgroep bijeen om te praten over kwelderherstel. Dit zou aanvankelijk gebeuren bij de Strieper Kwelder. Later werd het plan verschoven om de oost, naar de Keag vanaf de Oude Dijk. En nu hoorden we dat op de voormalige Keag 10 hectare landschapselementen en bij de Strieper Kwelder 20 hectare landschapselementen geplaatst zullen worden. We hebben vooral moeite met de plannen voor de Strieper Kwelder.

Op 7 maart kwam tijdens een raadscommissie-vergadering de Zelfpluktuin Groenhof weer ter sprake. De eigenaar wil er een schuur met inpandige woonruimte realiseren, in strijd met het bestemmingsplan. Het op te stellen bestemmingsplan staat dan een nokhoogte van 10 meter toe. Camping Mast te Formerum mag uitbreiden van de raad. En op het Westerkeyn-terrein mag de eigenaar een hotel bouwen, maar dat wil hij niet. Een twaalftal recreatiewoningen is voor hem realistischer, maar de Raad komt er voorlopig ook nog niet uit. En de vraag waar Oerol dan naar toe moet, blijft onbeantwoord.

Op 11 maart ging een afgevaardigde van ons bestuur op uitnodiging van Staatsbosbeheer mee op excursie naar Ameland. Vooral de natuurgebieden De Hon en Het Oerd werden bekeken. Dit in verband met toekomstige planvorming voor onze Boschplaat.

Op 15 maart waren wij de gehele dag aanwezig in de Kraak om te komen tot een goede visie op het havengebied, vooruitlopend op het nieuwe bestemmingsplan.

Op 17 maart kwam het algemeen bestuur van SOS ter vergadering bijeen.

En op 21 maart deden we mee met de discussie over de toekomst van de Boschplaat en waren we bij 'Et er Oer Ha' over het hotelletje Seinpaalduin en de natuurschuur in Lies, beide van Staatsbosbeheer.

Jaap Smit. Secretaris SOS.

Bron: De Miedbringer, jaargang 56, april 2017 1704-198; pag. 14 - 18.

 

Ameland. Delegatie van Terschelling op bezoek op het Oerd. 11 maart 2017.

 

Ameland. Delegatie van Terschelling op bezoek op het Oerd. 11 maart 2017.